Open dag Mts Van der Deure in Schardam, 29 apr

Op zaterdag 29 april wordt er een open dag gehouden op het melkveebedrijf van familie Van der Deure. Van 10:00 tot 16:00 uur bent u van harte welkom aan de Westerkoogdijk 1 in Schardam. 

Familie van der Deure heeft haar melkveebedrijf verhuisd van een locatie in de bebouwde kom naar een bestaande locatie in het buitengebied. Hiermee heeft de familie de toekomst van het bedrijf geborgd. Er is met de verplaatsing een goede basis gelegd voor de bedrijfsopvolging. 

De bestaande 2 + 1-rijige ligboxenstal is gerenoveerd en verlengd met een 3 + 1-rijige ligboxenstal. In het nieuwe gedeelte zijn twee DeLaval melkrobots gesitueerd. Deze opzet past in de actuele groeistrategieën waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande stallen. Deze strategie is ingegeven door beperkingen in de groei en is in de nabije toekomst zeker de moeite van het onderzoeken waard.

De stal biedt tevens ruimte aan het jongvee. "Ik heb lang getwijfeld tussen automatisch melken en conventioneel melken. Maar de overstap naar automatisch melken is uitstekend verlopen, voor zowel de koeien als het gezin. Wij hebben de juiste keuze gemaakt," aldus Jan van der Deure.

Wat is er te zien?

  • 2 x VMS melkrobot
  • Flexibele koeborstels
  • DeLaval melkkoeltank
  • Spinder Stalinrichting
  • Meadow koematrassen
  • Emissiearme Eco roostervloer van Anders Beton
  • Lely mestrobot
  • Bedrijf past weidegang toe

Hier vindt u meer informatie.

Meer info?

DeLaval Steenwijk

Tel.nr.: 0521-537500

E-mail:

Meer info?

DeLaval NV Drongen

Tel.nr.: +32 (0) 9 280 91 00

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.