Samenwerking DeLaval Benelux en Aeres Praktijkcentrum Dronten

Het Aeres Praktijkcentrum Dronten en DeLaval Benelux bundelen de krachten om verder te bouwen aan een praktijkleeromgeving voor onderwijs en bedrijfsleven die bijdraagt aan een moderne melkveehouderij. Het bestaande melkveebedrijf zal worden uitgebreid naar een totale capaciteit van circa 140 melkkoeien.

In de nieuwe opzet ontstaat er voor DeLaval een 'farm management centre Benelux' waarbij DeLaval en Aeres Praktijkcentrum Dronten gezamenlijk een programma gaan opzetten voor de training van medewerkers van DeLaval en studenten van groene onderwijsinstellingen.

Lees meer in dit persbericht.

Meer info?

DeLaval Steenwijk

Tel.nr.: 0521-537500

E-mail:

Meer info?

DeLaval NV Drongen

Tel.nr.: +32 (0) 9 280 91 00

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.