Opbrengst verhogen en kosten reduceren

Een efficiente manier om de opbrengst per liter melk te vergroten is het productieve leven van de koe te verlengen. In bovenstaande grafiek wordt het economisch rendement van een melkkoe grafisch weergegeven. De opfok van een vaars vraagt afhankelijk van de opfokduur een investering. Vanaf het moment van afkalven zal de investering worden terugbetaald door de melkproductie. Wanneer de balans weer positief wordt is het dier al in haar tweede lactatie.

Wanneer u erin slaagt om extra liters te produceren met uw huidige productiemiddelen dan zijn deze extra geproduceerde liters een verhoging van uw rendement. Het rendement kan, afhankelijk van uw bedrijfsspecifieke situatie, toenemen tot wel € 10,- /100 kg melk. Immers binnen uw huidige investeringen hoeft u voor deze extra liters alleen uw variabele kostprijs te rekenen, en versmeert u uw vaste kosten over een hogere productie. Deze wet van de marginale meeropbrengst geeft een verbetering van het rendement.

In de grafiek ziet u dat er een aantal factoren van invloed zijn op uw bedrijfsspecifieke verloop van de curve. Dit zijn de afkalfleeftijd van uw vaarzen, uw levensduur en de levensproductie. De afkalfleeftijd van uw vaarzen is de resultante van uw jongveeopfok, en is van grote invloed op de prestaties van de koe in haar verdere leven. De levensduur en levensproductie van uw koeien zijn ook samen te voegen in de term levensproductie per levensdag. Wanneer u het rendement van uw liters optimaliseert en daarbij ook de levensproductie per levensdag weet te vergroten, kunt u eenvoudig uw opbrengst verhogen en uw kosten reduceren.

Natuurlijk meer melken begint bij kalveropfok

Natuurlijk meer melken door de levensproductie te verhogen

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.