Levensproductie verhogen

De levensproductie is de totale hoeveelheid geproduceerde melk tijdens het leven van een koe. Deze lag in het jaar 2014 bij de afgevoerde koeien gemiddeld op 30.000 kg melk, met een spreiding tussen de twintig- en vijftigduizend kg melk. Het streefdoel moet zijn om het bedrijfsgemiddelde te verhogen.

Wanneer we levensproductie en levensduur combineren krijgen we de levensproductie per levensdag. Deze combinatie geeft feilloos weer waar het om draait. Niet alleen de productie op een verantwoorde manier verhogen, maar ook zorgen dat de koeien langer meegaan. Dat is wat we willen bereiken. Uiteindelijk draait het om het voorkomen van minder gedwongen afvoer!

Voorbeelden van producten die helpen de levensproductie te verhogen

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.