DeLaval koeltankgebruikers besparen 6600 ton CO2

Sinds de introductie van het koudemiddel R448A (HFO) eind 2015 en het ingaan van de nieuwe Europese regelgeving, heeft DeLaval samen met haar klanten al 6600 ton aan CO2 weten te besparen.

R448A is het standaard koudemiddel van DeLaval en dit koudemiddel wordt sindsdien zo breed mogelijk ingezet. Afgelopen 12 maanden heeft DeLaval alleen al in Nederland meer dan 500 nieuwe installaties opgestart met het milieuvriendelijke R448A.

Het koudemiddel (freon) R448A heeft een zeer laag GWP (Global Warming Potentiaal) van slechts 1,4 ton CO2 per kg. In vergelijking met een veel gebruikt middel als R404A dat een GWP heeft van 3,9 ton CO2, is de winst voor de sector en het milieu aanzienlijk te noemen. In nieuwe installaties mogen vanaf 2020 geen nieuwe R404A of koudemiddelen met een vergelijkbare of hogere GWP-waarde dan 2,5 ton CO2 meer gebruikt worden.

Veehouders bij wie de totale som aan CO2 in hun koelinstallaties boven de grenswaarde van 50 ton komt, zijn vanaf 2015 verplicht twee maal per jaar hun installatie te laten controleren op lekkage. Met R448A betekent dit voor de DeLaval koeltankgebruiker gelijk een besparing. Voor installaties met bijvoorbeeld R404A ligt de grens op 12,5 kg vulling, terwijl de controlelimiet voor R448A pas bij 24 kg ligt. 

Sinds eind 2015 wordt het toekomstbestendige koudemiddel R448A door DeLaval toegepast in nieuwe en gebruikte installaties. R448A is toegestaan in koelinstallaties tot na 2030.

Door het gebruik van R448A in combinatie met toepassing van slimme en innovatieve technieken is DeLaval erin geslaagd om, met minder koudemiddel per installatie, dezelfde of betere koelprestaties te leveren. Het toepassen van R448A heeft bovendien een positief effect op het rendement van warmteterugwinningsinstallaties. 

Hieronder een link naar actuele Europese wetgeving.

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/index_en.htm

Vragen?

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.