DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS maakt manueel scoren overbodig

Het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS is het enige en volautomatische systeem op de markt dat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag de conditie van uw koeien scoort. Bodyconditiescores worden vaak gebruikt als maatstaf voor het algehele management op een melkveebedrijf, om zodoende een oordeel te kunnen geven over de diergezondheid en de voerstrategie. Voor een juist oordeel is het van belang dat het scoren van de bodyconditie consistent wordt gedaan op een accurate manier en op verschillende tijdstippen in de lactatiecyclus.

Voordat het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS bestond, werd de conditiescore van een koe bepaald door te kijken naar en te voelen aan de koe. Het scoren van de bodyconditie is nauwkeuriger dan het wegen van de koeien. Het gewicht hangt immers ook af van voer- en wateropname en of de koe net gemolken is. Om een goed beeld te krijgen van de conditiescore moet dit regelmatig en consistent gebeuren bij alle koeien. Dit is een tijdrovende klus, de score wordt beïnvloed door de omgeving van de te scoren koe en verstoort daarnaast ook de rust in de veestapel.

Door middel van het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS wordt elke dag de juiste conditiescore van de koeien bepaald. Dit geeft de ondernemer een perfect inzicht in de ontwikkeling van de bodyconditiescore binnen de veestapel, maar ook op individueel koeniveau.

Het systeem

Het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS bestaat uit een camera die de koeien scoort in de uitloop van het DeLaval VMS melkstation of in een DeLaval selectiehek. In de camera registreert slimme software uit de bewegende beelden het beste frame om de conditiescore te bepalen aan de hand van de verschillende algoritmes die beschikbaar zijn. Deze score wordt doorgestuurd naar de DelPro Farm Manager software waar de scores zichtbaar zijn voor de veehouder. In de DeLaval DelPro Xtra BCS software worden overzichtelijke grafieken gemaakt op kuddeniveau en koeniveau. De veehouder wordt door de attentielijst geattendeerd op afwijkende dieren, zodat er tijdig actie kan worden ondernomen.

De voordelen

Met het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS krijgt de veehouder het conditieverloop van zijn veestapel inzichtelijk. Hierdoor geeft dit de veehouder handvatten om het rendement te verbeteren door te sturen op:

  • Optimaliseren voerefficiëntie
  • Verbeteren diergezondheid
  • Verbeteren vruchtbaarheid
  • Verhogen melkproductie
  • Arbeidsefficiëntie

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de inzichten die het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS de veehouder geeft, kunnen de adviseurs Herd Management Automatisering van DeLaval individuele veehouders begeleiden om bedrijfsspecifiek te kijken naar de gevolgen voor zijn bedrijf.

Beschikbaarheid

Het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS is per heden verkrijgbaar in combinatie met een DeLaval VMS en kan functioneren op VMS modellen vanaf 2007. Voor de conventionele melksystemen zal het DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS in 2016 beschikbaar komen op de markt.

Neem voor meer informatie contact op met DeLaval Steenwijk, 0521-537500 of mail naar .


Vragen?

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.