DeLaval en NAJK slaan handen weer ineen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en DeLaval hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend waardoor DeLaval partner van NAJK blijft. Op maandag 1 juni is het contract met een looptijd tot en met 2017 officieel ondertekend door Geert-Jacob van Dijk (directeur DeLaval Benelux) en Eric Pelleboer (voorzitter NAJK).

DeLaval en NAJK werken al jarenlang samen aan een versterking van de interactie met de jonge melkveehouders. Ook in de komende jaren zal uitwisseling en kennisdeling centraal staan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe concepten, producten, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinrichting op het vlak van melken, voeren, koelen en stalinrichting.

"NAJK wilde graag de succesvolle samenwerking met DeLaval voortzetten. We hechten een groot belang aan goede contacten met de belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven. En DeLaval laat duidelijk blijken dat zij groot belang hechten aan een goed contact met de jongeren in de melkveehouderij," aldus Eric Pelleboer.

Geert-Jacob van Dijk van DeLaval is verheugd dat DeLaval als marktleider, de constructieve samenwerking met NAJK de komende jaren voortzet. "We willen de boeren van de toekomst met nieuwe inzichten, technologie, visie en ervaring ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Met name in de veranderende en uitdagende omgeving waarin de jonge agrariërs zich bevinden zijn passie, ondernemerschap en gedrevenheid noodzakelijk om elkaar scherp te houden. Met het partnerschap willen we de komen jaren, samen met de meer dan 8000 NAJK-leden, deze uitdaging aangaan."

Ook de komende jaren zullen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van DeLaval uitgebreid aan bod komen.

Contact:

DeLaval Steenwijk: Hendrik Veldman, 0521-537500,

Voor meer informatie over de samenwerking tussen DeLaval en NAJK kunt u contact opnemen met Eric Pelleboer via en 06-10 16 10 90.

Vragen?

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.