Samenwerking DeLaval Benelux en Aeres Praktijkcentrum Dronten

Dronten – Het Aeres Praktijkcentrum Dronten en DeLaval Benelux bundelen de krachten om verder te bouwen aan een praktijkleeromgeving voor onderwijs en bedrijfsleven die bijdraagt aan een moderne melkveehouderij. Het bestaande melkveebedrijf zal worden uitgebreid naar een totale capaciteit van circa 140 melkkoeien.

In de nieuwe opzet ontstaat er voor DeLaval een 'farm management centre Benelux' waarbij DeLaval en Aeres Praktijkcentrum Dronten gezamenlijk een programma gaan opzetten voor de training van medewerkers van DeLaval en studenten van groene onderwijsinstellingen. De helft van de melkkoeien zal in de traditionele melkstal handmatig worden gemolken en de andere helft volautomatisch. Op deze wijze ontstaat een unieke leeromgeving waarin ervaring kan worden opgedaan met de verschillende melksystemen.

Herd Navigator

De melkveestal van het Aeres Praktijkcentrum Dronten wordt, naast de melkrobot, uitgerust met de meest geavanceerde managementapparatuur. Hiertoe behoren de online celgetalmeter OCC, activiteitsmeter en het 'laboratorium' die gezondheidsgegevens geeft over de individuele koe (Herd Navigator). Naast deze apparatuur wordt alles aangestuurd via één managementsysteem waardoor de veehouder volledige controle heeft over de bedrijfsprocessen. Voordeel is dat het bedrijf op afstand gemanaged kan worden waardoor studenten ook vanuit school gegevens kunnen halen.

Naast de uitbreiding van de bestaande stal ook binnenkort worden gestart met de bouw van een nieuwe stal. In deze stal komen circa 80 melkkoeien. De koeien van dit bedrijf staan zoveel als mogelijk in de wei.

Het Aeres Praktijkcentrum Dronten beschikt over meerdere faciliteiten op het gebied van de melkveehouderij die worden ingezet voor studenten (mbo en hbo) en het bedrijfsleven.

Meer informatie

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met mevrouw Katrien van den Brink, innovatiemanager bij Aeres Praktijkcentrum Dronten. Telefoonnummer: 06 21 39 39 76 of .

Vragen?

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.