Herd Navigator van DeLaval op VAMIL-lijst

Herd Navigator van DeLaval staat op de nieuwe VAMIL-lijst van 2013. Hierdoor is een investering in Herd Navigator nog aantrekkelijker door de extra milieu-investeringsaftrek en de variabele afschrijvingsmogelijkheden.

Met een investering in Herd Navigator kunnen verschillende gezondheidsparameters rondom vruchtbaarheid, uiergezondheid en voeding vroegtijdig gedetecteerd worden, waardoor proactief en in een zeer vroeg stadium ingegrepen kan worden.

Het resultaat is minder antibiotica en gezondere dieren die langer meegaan op het bedrijf.

De code voor de VAMIL is A8440.

Neem voor meer informatie over Herd Navigator contact op met uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval.nl/herdnavigator.

Vragen?

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.