Koerant

Geachte melkveehouder,

Hierbij presenteren wij u de nieuwste Koerant. Wij brengen geen nieuwe catalogus meer uit. In plaats daarvan verschijnt er sinds 2013 elk halfjaar een Koerant met actuele informatie.

Wij wensen u veel leesplezier!


Wilt u de Koerant liever als gedrukt exemplaar ontvangen?
Vul dan dit formulier in en hij ligt binnen een week bij u op de mat.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.