Duurzame Melkveehouderij

Duurzame Melkveehouderij is een uniek initiatief van DeLaval. Het doel is om de uitstoot door melkveebedrijven te verminderen en de melkproductie, het rendement en het welzijn van mensen en dieren te verbeteren.

We geloven dat dit doel bereikt kan worden door slimme technologie te leveren om de natuurlijke bronnen efficiënter te gebruiken. Of anders gezegd, door melkveehouders te stimuleren meer te doen met minder.

Als marktleider voelen wij ons verantwoordelijk om u te helpen bij de uitdagingen die water, methaan, energie en afvalverwerking met zich meebrengen. Het Duurzame Melkveehouderij-initiatief is gebaseerd op vier gebieden:

  • Milieu
  • Dierwelzijn
  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Bedrijfsrendement

Lees hier meer over verschillende producten die bijdragen aan Duurzame Melkveehouderij.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.