Mens en maatschappij

Mensen maken ons bedrijf. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen als een goede werkgever worden gezien, maar ook als business partner en 'corporate citizen'.

Mensen maken ons bedrijf. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen een goede werkgever zijn, maar ook een business partner en 'corporate citizen'.

Onze gedragscode stelt dat bedrijven binnen de DeLaval Group uitsluitend medewerkers werven, in dienst nemen en bevorderen op basis van hun kwalificaties en capaciteiten, zonder hierbij in positieve of negatieve zin te discrimineren.

We stellen ons tot doel veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers te verschaffen, overal ter wereld. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij deze code ondersteunen en wij tolereren geen elke vorm van intimidatie of misbruik op de werkplek.

Voor onze klanten ligt de focus op de automatisering van arbeidsintensieve werkzaamheden, om zo de arbeidsomstandigheden op het bedrijf te verbeteren.

Lees meer over onze medewerkers, klanten en gemeenschap in het DeLaval milieu- en sociaal jaarverslag 2012.

Hamra - ons eigen testbedrijf

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.