Hoe we rapporteren

Het milieu- en sociaal jaarverslag heeft als doel om informatie te verstrekken over de ecologische en sociale aspecten van ons bedrijf en om de dialoog met onze stakeholders te ondersteunen.

Toepassingsgebied

Tenzij anders vermeld, heeft het jaarverslag van 2012 betrekking op de geselecteerde wereldwijde activiteiten van januari 2010 tot december 2011 die in handen zijn van de DeLaval Group. Enkele aandachtsgebieden, zoals noodhulp bij rampen en Food for Development, worden gecoördineerd door Tetra Laval.

Wij hebben ervoor gekozen om in dit verslag de meest relevante onderwerpen en informatie voor ons bedrijf op te nemen. Om deze te bepalen, hebben we in kaart gebracht hoe ons bedrijf en onze stakeholders het belang van duurzaamheidskwesties beoordelen.

De belangrijkste stakeholders die van invloed zijn op de prestaties en doelstellingen van DeLaval, of die door het bedrijf worden beïnvloed, zijn: klanten, dealers, raad van bestuur, medewerkers, academische en onderzoeksinstellingen, toeleveranciers en brancheorganisaties. We hebben niet geteld hoeveel stakeholders dit zijn en we hebben vastgesteld dat een grondiger analyse van de stakeholders nodig is.

Aan de hand van onderzoeken onder klanten en medewerkers, interne beleidsdocumenten, workshops, trendanalyses, onderzoeksverslagen en berichtgeving in de media zijn de volgende prioriteiten geïdentificeerd als onderwerpen voor het jaarverslag.

Parameters voor het jaarverslag

Rekening houdend met het Global Reporting Initiative (GRI) hebben we de GRI-structuur gebruikt als referentiepunt voor de totstandkoming van dit verslag. Dit is geen formeel GRI-rapport en wij hebben hiervoor geen externe verificatie aangevraagd.

Communicatie over de voortgang

Wij zijn van plan om elke twee jaar een rapport te verstrekken over onze bedrijfsstrategie, over de wijze waarop we invloed kunnen uitoefenen op de ecologische en sociale aspecten die het meest van belang zijn voor ons bedrijf en waar we de grootste invloed kunnen uitoefenen. De volgende versie staat gepland voor 2014.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.