Governance

In het corporate governance kaderprogramma van DeLaval zijn de uitgangspunten vastgelegd voor ons handelen bij onze wereldwijde activiteiten, zowel intern als met onze externe betrekkingen.

In het corporate governance kaderprogramma van DeLaval zijn de uitgangspunten vastgelegd voor ons handelen bij onze wereldwijde activiteiten, zowel intern als met onze externe betrekkingen.

Dit kaderprogramma vormt de sleutel tot de duurzame en succesvolle bedrijfsactiviteiten van DeLaval. Het is ontwikkeld en voorgeschreven door de raad van bestuur en de DeLaval Group Management (GM) en het bestaat uit de volgende componenten:

  • Taken en verantwoordelijkheden
  • De gedragscode voor bedrijfsvoering
  • Beleid voor corporate governance
  • Controles

In de taken en verantwoordelijkheden zijn de verantwoordelijkheidsgebieden van de verschillende instanties en functies binnen DeLaval gedefinieerd. Met de taken en verantwoordelijkheden delegeert de raad van bestuur aan onze CEO de verantwoordelijkheid om de gedragscode voor bedrijfsvoering, het corporate governance-beleid en alle andere aspecten van het kaderprogramma uit te voeren en na te leven.

Lees meer over onze corporate governance in DeLaval milieu- en sociaal jaarverslag 2012.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.