DeLaval en dierwelzijn

Gelukkige koeien geven veel melk

Gezondheid en welzijn van de dieren is essentieel voor DeLaval. In nauwe samenwerking met klanten, overheden en de wetenschapswereld ontwikkelen en delen we onze kennis en vaardigheden op dit gebied door oplossingen en systemen te ontwikkelen die goed zijn voor het natuurlijk gedrag en de gezondheid van de dieren.

Dierwelzijn varieert van plaats tot plaats in definitie en is afhankelijk van verschillende localisatiefactoren. Dat laatste kan sociale ontwikkeling, economie, productieontwikkeling van de dieren, traditionele waarden, klimaat, grond en beschikbaarheid van water omvatten.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.