Duurzaamheid

Vandaag de dag maken we deel uit van een waardeketen die tot doel heeft de productiviteit te verhogen om de voedselveiligheid en -zekerheid van 7 miljard mensen te waarborgen; een aantal dat naar verwachting in 2050 zal zijn gestegen tot 9 miljard mensen.

De voedselproducenten moeten hun winstgevendheid en productiviteit verhogen en tegelijkertijd de impact op het milieu zien te beperken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het tempo van de veranderingen moet worden verhoogd en dat de grootste productiviteitswinst op de boerderij kan worden behaald.

De term duurzaam is volgende de definitie van DeLaval gebaseerd op de balans tussen vier factoren: Milieu, Dierwelzijn, Maatschappelijke verantwoordelijkheid en Bedrijfsrendement.

Het streven is om de ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd de voedselproductie, het bedrijfsrendement en het welzijn van de betrokken mensen en dieren te verbeteren. Onze taak als bedrijf is om met klanten samen te werken en hen te ondersteunen met de technologie en kennis die ze nodig hebben om de productiviteit te bevorderen: om meer te doen met minder.

Het DeLaval milieu- en sociaal jaarverslag 2012 vindt u hier. Het heeft als doel om informatie te verstrekken over de ecologische en sociale aspecten van ons bedrijf en de dialoog met onze stakeholders te ondersteunen.

Milieu en duurzaamheid

Wij dragen bij aan een duurzame voedselproductie

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.