Mts Riezebosch - Mastenbroek

Martijn Riezebosch heeft een bedrijf in maatschap met zijn ouders. Ze hebben 120 melk- en kalfkoeien en ze melken nu 4 jaar met 2 VMS'en. Daarbij doen ze aan weidegang op een huiskavel van 40 hectare. Met een weldoordacht plan behalen ze toch nog 2,7 melkingen in de weideperiode.

De keuze voor VMS was voornamelijk om de arbeidsbesparing en flexibiliteit. Martijn vertelt: "Ik mag graag 's avonds een keer fietsen of schaatsen en die mogelijkheid heb ik nu. Ik kan weggaan wanneer ik wil. Wij hebben kleine kinderen en 's avonds willen we graag een beetje op tijd aan tafel zitten met mekaar."

"De alarmmeldingen krijg ik tegenwoordig via een appje op de telefoon, AMS Notifier. Dan kun je in één oogopslag zien wat er aan de hand is. En ik kan via LogMeIn heel makkelijk even het touchscreen overnemen. Mocht er wat misgaan dan kan ik ingrijpen als het moet en dat is toch wel een heel groot voordeel."

Weiden met een melkrobot

Martijn vindt het heel belangrijk om te blijven weiden. Enerzijds om de maatschappelijke druk, maar anderzijds ook om de weidegangpremie. Zes maanden lang krijgt hij anderhalve cent per liter melk extra. Het bevalt hem goed, maar hij voegt er wel aan toe: "Bedenk je wel dat weiden met een melkrobot niet vanzelf gaat, je moet een goed plan maken. Hoe ga je om met je koeverkeer, hoe ga je om met instellingen van een weidepoort, weidegangperceeltjes etc. Als je weet wat je te wachten staat dan kom je minder snel voor verrassingen te staan."

Een punt van aandacht tijdens het weideseizoen is toch wel het gemiddelde aantal melkingen wat je op peil wilt houden. Nou hebben wij geen volle bezetting dus wij kunnen het ons permitteren dat die robot eens een uurtje stilstaat. Op dit moment worden er 100 koeien gemolken. We zitten op een gemiddelde jaarproductie van rond de 8500 kilogram en op een dagproductie op dit moment van 27 kilo per koe per dag. Waar ik 's winters gemiddeld vrij makkelijk de 3 melkingen haal, zak je in de weideperiode toch wel terug naar een 2,7 melkingen. 

Goede achterban belangrijk

"Wij hebben afgelopen winter met een aantal mensen om tafel gezeten, waaronder met een voeradviseur om het rantsoen in de weideperiode een beetje in beeld te hebben. Hoeveel kilo drogestof gras vreet die koe op in de wei, hoeveel moet ik bijvoeren op stal, eventueel extra eiwit aanvullen op stal als ze dat in de wei tekort komen. En Simon de Haan van DeLaval zat erbij, om toch eens met een andere blik naar de kourouting in de stal te kijken, hoe kunnen we die koe het best laten lopen in de stal om haar buiten te krijgen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je een goede achterban hebt waar je op terug kunt vallen als je vragen hebt tijdens het weideseizoen. Er zat o.a. ook een ruwvoerteeltspecialist van Agrifirm bij ons aan tafel, vooral om te kijken hoe gaan we de perceeltjes indelen, de perceelsgrootte, de bemesting etc."

Martijn vertelt meer in deze video.

Belangrijkste gegevens:

Mts Riezebosch - Mastenbroek

Mastenbroek, Overijssel, Nederland

GROOTTE VAN DE VEESTAPEL:

100

SOORT VEESTAPEL:

Koeien

MELKSYSTEEM:

Automatisch melken

Overzicht apparatuur:

Vergelijkbare bedrijven:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.