Familie Vandooren - Noordschoote

In hun nieuwe 2 x 12 60 graden melkstal melken Didier en zijn vrouw Ann Vandooren hun kleine 90 koeien in één uur. “Als we doorgroeien kunnen we 150 koeien in de stal houden en dat kan deze melkstal nog prima aan.” En ook over eventueel verdere groei hebben ze nagedacht. “We kunnen de melkstal nog verder uitbreiden naar een 2 x 14 of 2 x 16.”

Didier en Ann Van Dooren houden met hun kinderen Matthias (8) en Céline (10) in het Vlaamse Noordschoote 90 melkkoeien op 75 hectare grond, waarvan 30 hectare gras, zo'n 29 hectare maïs en daarnaast suikerbieten, voederbieten en tarwe. De gemiddelde productie van de melkkoeien bedraagt 10.700 kilo melk met 3,95 % vet en 3,55 % eiwit. Het tankmelkcelgetal ligt rond 150.000 cellen/ml.

Eerst groeien in aantal koeien, daarna uitbreiden in stal- en melkcapaciteit. Zo luidt de strategie op het melkveebedrijf van de familie Vandooren in het Vlaamse Noordschoote. “In onze oude stal hadden we 65 ligboxen, maar molken we bijna 80 koeien”, vertelt Didier die het bedrijf in 1996 van zijn vader overnam. “We hebben gemolken in een 2 x 5 melkstal, toen zijn we overgestapt naar een 2 x 7 swing over, maar doordat de veestapel gestaag doorgroeide, waren we daar uiteindelijk ruim twee uur aan het melken. Nu melken we in de 2 x 12 en de melktijd beperkt zich tot één uur per keer.”

Bewust kiezen voor 2 x 12

De nieuwe melkstal is onderdeel van een nieuw gebouwde stal die Didier tegen de oude stal heeft aangebouwd. “Zo kunnen we de boxen in de oude stal ook nog gebruiken voor melkkoeien en hebben we de mogelijkheid productiegroepen te maken.” Naast 3 rijen boxen heeft de stal veel ruimte achter het voerhek gekregen en is er veel meer licht en lucht. “Dat geeft meer koecomfort en werkt heel prettig”, vertelt de veehouder die de bouw in eigen beheer heeft uitgevoerd. “Dat bespaart aanzienlijk in kosten, ik denk dat ik wel 100.000 euro heb bespaard.”

De melkstal heeft hij helemaal door DeLaval laten plaatsen. “We melken al 30 jaar met DeLaval, we hebben een prima dealer en het melkt heel goed.” De melkveehouder heeft heel bewust voor deze 2 x 12 60 graden melkstal gekozen. “Die neemt het minste ruimte in beslag. Ik ben heel kien op prijs-kwaliteit verhouding.” Bij een rapid exit systeem of een carrousel melkstal zou hij meer kosten moeten maken omdat deze typen melkstallen meer ruimte vragen.

Om te voorkomen dat het wisselen van de koeien teveel tijd in beslag neemt heeft de stal een ruime wachtruimte achter de melkstal en een opdrijfhek. “Daarmee stroomt het vlot door en halen we een capaciteit van zo'n 90 koeien per uur met zijn tweeën melken.” Alhoewel het melken door één persoon goed is uit te voeren, staan Didier en zijn vrouw Ann vaak met zijn tweeën in de melkstal. “Dat scheelt gewoon een kwartiertje werk.”

Makkelijk groeien

Over een automatisch melksysteem heeft Didier niet zolang hoeven nadenken. “Met een gangbare melkstal kunnen we makkelijker groeien. 30 of 40 koeien meer melken is geen probleem dat kan in deze stal én met deze melkstal”, geeft Didier aan. “We kunnen er desnoods tegen weinig kosten ook een 2 x 14 of 2 x 16 van maken.” Bovendien noemt hij dat bij de huidige veestapel het bedrijf twee robots zou moeten hebben. Dat is meteen al een duurdere investering dan deze melkstal.” Daarbij vindt de melkveehouder het prettig dat hij twee keer per dag echt alle koeien heeft zien langskomen in de melkstal. “Ik heb dan meteen alle koeien gezien en dan weet ik hoe ze ervoor staan.”

Coligetal gezakt

Het werkt niet alleen prettiger in de nieuwe melkstal, de koeien presteren ook nog eens beter. De productie was met 10.700 kilo melk per koe al hoog en niet verder gestegen, maar de melkkwaliteit is wel verbeterd. “Het coligetal is gezakt”, weet Didier. “We zaten nog weleens rond de 50 coli per ml, maar inmiddels zijn we keurig teruggezakt richting 0.”

Belangrijkste gegevens:

Familie Vandooren - Noordschoote

Noordschoote, West-Vlaanderen, België

GROOTTE VAN DE VEESTAPEL:

90

SOORT VEESTAPEL:

Koeien

MELKSYSTEEM:

Visgraat

BEDRIJFSGROOTTE:

75 hectare

Vergelijkbare bedrijven:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.