Familie Van Hoven - Eckelrade

Controle houden over alle processen in het bedrijf en vooral rust voor de veehouder, dat noemen Guido en Fabienne van Hoven uit het Limburgse Eckelrade als belangrijkste voordeel van de Herd Navigator. “Per persoon één miljoen kilo melk realiseren is hiermee mogelijk”, aldus het echtpaar dat in 2009 de prestigieuze Limburgse ondernemersprijs Demarrage won.

Guido en Fabienne van Hoven wonen met hun dochters Amélie (5) en Juline (3) in Eckelrade. Ze verzorgen 200 melkkoeien, waarbij het melken wordt verzorgd door 3 VMS'en. Met de Herd Navigator monitoren ze sinds begin 2011 de gezondheid en vruchtbaarheid van hun veestapel. Het quotum bedraagt 1,8 miljoen kilo melk. Het bedrijf omvat 93 hectare grond, waarvan 27 hectare maïs. De gemiddelde productie ligt op 9500 kilo melk met 4,40 % vet en 3,50 % eiwit.

Groeien tot zo'n 150 koeien is voor een gezinsbedrijf nog te overzien, zo is de ervaring van Guido en Fabienne van Hoven. “Met een tandje erbij en wat harder werken lukt dat, maar dan is er ineens de omslag dat je het niet meer kunt overzien. Je verliest de controle, komt in een vicieuze cirkel en loopt achter de feiten aan.” Het echtpaar vond de oplossing met de DeLaval Herd Navigator. “We vinden de resultaten verbluffend en de techniek een revolutie. Hiermee kun je als melkveebedrijf een slag maken in schaalvergroting én een sociaal heel prettig leven houden. We melken nu 200 koeien met meer gemak.”

Guido en Fabienne verplaatsten hun bedrijf in 2007 en bouwden een nieuwe stal met 2 VMS'en. “Het leverde arbeidsbesparing en flexibiliteit. We konden sneller groeien dan gedacht.” In de oude ligboxenstal op het bedrijf plaatsten ze een derde robot die 65 koeien te melken kreeg. “Dat zijn de oudmelkse dieren met minimaal 200 lactatiedagen en drachtig”, beschrijft Guido de groepssamenstelling. “In deze stal werken we met het 'Feed First' principe en dat zorgt voor regelmatig bezoek aan de robot, dat scheelt ons werk.”

Herd Navigator vanwege vruchtbaarheid

In de nieuwe stal hebben de melkveehouders vrij koeverkeer én monitort sinds begin 2011 de Herd Navigator de gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien. Met slechts 70 ml melk bepaalt deze inline meter verschillende kengetallen van de koeien. “Het is vooral vanwege de vruchtbaarheid dat we Herd Navigator hebben aangeschaft. De vruchtbaarheid is de motor in het melkveebedrijf”, vertelt Guido die heel enthousiast is over de eerste resultaten. “De Herd Navigator haalt tochtige koeien er voor 100 % uit. Met stappentellers kwamen we tot 60 %, Herd Navigator is veel betrouwbaarder. We hebben de cyclus in beeld, krijgen het optimale inseminatietijdstip en eventuele probleemgevallen komen er feilloos uit.” Het zorgt ervoor dat Guido weer helemaal 'in control' is rondom de vruchtbaarheid. “We bepalen de tussenkalftijd nu weer zelf. Ik denk dat we komend jaar op 380 dagen gaan uitkomen.”

Ook de voeding monitort hij via de bepaling van ketose, slepende melkziekte. “De uitkomsten waren voor ons een grote verrassing: er zijn veel meer koeien die last hebben van slepende melkziekte dan je denkt”, weet hij inmiddels. “Die niet-zichtbare gevallen zorgen echter wel voor verminderde productie, meer problemen met vruchtbaarheid en bijvoorbeeld ook klauwgezondheid. Met een attentie zien we vaak nog niets aan de koe, maar we geven ze bijvoorbeeld wel een energiebolus om problemen te voorkomen. Hier zit grote winst. Daarnaast geeft de Herd Navigator ook uitsluitsel over het ureumgehalte van individuele koeien. “Zo kunnen we de eiwitvoeding per koe bijstellen.”

Met de module uiergezondheid is de melkveehouder nog volop bezig. “Ook hierbij is mijn ervaring dat de gegevens 100 % betrouwbaar zijn. Nog voor er aan de koe of de melk maar iets te zien is, geeft de Herd Navigator aan dat ze uierontsteking krijgt. Maar hoe behandel je zo'n koe? En behandel je haar meteen?”, zijn vragen die Guido nog heeft. “Veel koeien lossen het probleem ook weer zelf op. Een nieuwe techniek betekent ook nieuwe keuzes maken. Dat is een uitdaging.”

Data omzetten praktijk

De Herd Navigator betekent een enorme omslag in denken en werken op het bedrijf, geeft Guido aan. “Je moet leren de data te lezen, het om te zetten naar handelingen in de praktijk en bereid zijn om aanpassingen in je management te doen.” Inmiddels zou hij echter niet meer zonder willen. “Met Herd Navigator is er altijd controle in de stal, dag en nacht. Het systeem haalt de koeien eruit waar ik tijd aan moet besteden. Het is hét hulpmiddel om sociaal op te schalen en de technische resultaten te verbeteren. Ik vind de resultaten spectaculair”, aldus de melkveehouder die per dag slechts enkele minuten kwijt is om het apparaat te vullen. “We doen er nieuwe teststrips in, meer niet.” Hij geeft aan dat eigenlijk de koeien het meest baat hebben bij de Herd Navigator. “We hebben het voor de koeien gekocht. We kunnen ze beter verzorgen, beter voeren en daarmee verhogen we hun prestaties, maar ook hun dierenwelzijn. Zo worden we er allemaal beter van.”

Belangrijkste gegevens:

Familie Van Hoven - Eckelrade

Eckelrade, Limburg, Nederland

GROOTTE VAN DE VEESTAPEL:

200

SOORT VEESTAPEL:

Koeien

MELKSYSTEEM:

Automatisch melken

BEDRIJFSGROOTTE:

93 hectare

Vergelijkbare bedrijven:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.