Familie Heeren - Odiliapeel

In Odiliapeel runt Jos Heeren samen met zijn ouders een melkveebedrijf. Daarnaast hebben ze ook nog vleesvee en een kleine akkerbouwtak. In mei 2013 zijn ze begonnen met het melken in de nieuwe stal. Ze melken met 3 VMS'en en passen daarbij weidegang toe.

Beweiden i.c.m. de flexibiliteit van melkrobots

"Een hele verademing, het melken in de nieuwe stal," zegt Jos. "Met de melkrobots zijn wij veel flexibeler geworden in onze arbeidstijden en ook aan onze vereiste voor weidegang voldoen ze goed."

"We hebben o.a. voor de VMS gekozen omdat de combinatie met Feed First ons erg aansprak. Omdat we wilden beweiden zouden we toch moeten investeren in beweidingshekken. In overleg met de vertegenwoordiger van onze DeLaval dealer is er een stallayout gemaakt en we gebruiken de hekken van de Feed First nu ook als beweidingshekken. Onze huiskavel van 35 hectare zorgt voor voldoende gras aan huis," legt Jos uit.

"In de winter worden de koeien gemiddeld 2,8 keer per dag gemolken. In de zomer, met weidegang, zakt dat iets terug. We hebben ondertussen goede ervaringen met beweiden dankzij het scheiden in een hoogproductieve en een laagproductieve groep."

Veel selectiemogelijkheden

"Ook profiteren wij zoveel mogelijk van de overige selectiemogelijkheden die het systeem ons biedt. Denk hierbij aan koeien die gekalfd hebben en op het strohok staan of koeien die behandeld of geïnsemineerd moeten worden. Zo hoeven we niet de hele dag achter ze aan te jagen."

In het kantoor laat hij ons het mananementprogramma DelPro op de computer zien. "Dat gebruiken wij voor het hele management van de rundveestapel," zegt Jos. "We houden de melkingen in de gaten, de koeien zelf, de activiteitmeting en de MDi."

Als wij hem vragen naar de toekomst van het bedrijf, is Jos heel duidelijk: "We kunnen zeker nog verder groeien. Met dadelijk 180 melkkoeien, misschien ietsjes meer, kunnen we de robots volledig benutten. En door ook de droge koeien hier straks te huisvesten, hebben we alles mooi onder een dak."

Weidepremie compenseert robotcapaciteit

Tenslotte wil hij nog graag aan ons kwijt: "Vaak wordt gezegd dat robots en weidegang moeilijk samengaan. Wij hebben de ervaring dat het wel succesvol ingepast kan worden. Ook vinden wij het toepassen van weidegang belangrijk voor ons imago. Het is gezond voor de koeien en goed voor de wei. Bovendien is de weidepremie hoog genoeg om extra robotcapaciteit te compenseren."

Belangrijkste gegevens:

Familie Heeren - Odiliapeel

Odiliapeel, Noord-Brabant, Nederland

GROOTTE VAN DE VEESTAPEL:

180

SOORT VEESTAPEL:

Koeien

MELKSYSTEEM:

Automatisch melken

Vergelijkbare bedrijven:At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.