Selectiehekken

Selectiehekken

U weet hoe vaak u uw koeien moet selecteren. Deze taak is zeer arbeidsintensief. Met de DeLaval selectiehekken, die vanuit de software of vanuit de stal worden aangestuurd, is het echter veel eenvoudiger. Stressvrij voor uw koeien, terwijl de doorstroming in de melkstal op peil blijft.

Selecteer uw veestapel vanaf iedere locatie

Met DeLaval selectiehekken kunt u uw veestapel vanaf iedere locatie selecteren. Wanneer u in de melkstal melkt en u constateert dat een bepaalde koe een indicatie heeft, bijvoorbeeld kreupelheid, een ontstoken kwartier of een verlaagde melkgift, kunt u de koe onmiddellijk selecteren vanaf iedere melkpuntbesturing. Bent u op kantoor? Gebruik dan het veestapelmanagementprogramma op uw computer.

ALPRO biedt veel mogelijkheden om volgens planning te selecteren. U kunt koeien selecteren door gegevens handmatig in te typen, of u doet dit aan de hand van lijsten die automatisch zijn gegenereerd. Het veestapelmanagementsysteem kan koeien automatisch selecteren op basis van meerdere selectiecriteria, tot maximaal acht combinaties.

Aanverwante producten

Download brochures

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.