Kuddemanagement

Kuddemanagement, mensen en schapen

DeLaval biedt modulaire oplossingen voor kuddemanagement van schapen en geiten waarmee 24 uur per dag, 7 dagen per week gegevens van individuele dieren worden verzameld en geanalyseerd. Ze kunnen geleidelijk worden opgezet, met automatische afnameapparatuur en/of elektronische melkmeters. In een later stadium kunnen ze worden uitgebreid met elektronische identificatie- en kuddemanagementsystemen. Of er kan een volledig DeLaval kuddemanagementsysteem SG worden geïmplementeerd, compleet met selectiehek en voerwagens, volledig beheerd door ALPRO™ Windows® SG.

Kenmerken

Met de elektronische melkmeting door DeLaval melkmeter MM25 SG wordt informatie van individuele dieren weergegeven en geregistreerd die in ALPRO kan worden verwerkt. De meter is uiterst nauwkeurig, compact en betrouwbaar. Bovendien is hij ICAR-goedgekeurd voor schapen en geiten.

De automatische melkstelafname (ACR) met de DeLaval ACR stelt u in staat om sneller te melken, waardoor de totale melkduur wordt verkort. Het mastitisrisico neemt af omdat blindmelken wordt voorkomen. Daarnaast kan een melker nu tweemaal zoveel melkstellen afhandelen.

ALPRO™ Windows® SG 2.0 is een gebruiksvriendelijk managementprogramma dat nauwkeurig de gegevens van elk dier van de veestapel verzamelt en evalueert, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Met de informatie kunt u bovendien op maat gemaakte lijsten aanmaken. Op basis van de complete informatie over melken, voeren, fokken en veeartsbezoeken bent u beter in staat om managementbeslissingen te nemen.

U hebt keuze uit standaard of premium melkpunten:

De DeLaval melkmeter SG is ideaal voor een eenvoudige, efficiënte en consistente melkroutine waarbij de noodzaak voor handmatige invoer tot een minimum is beperkt. Toch verschaft dit systeem waardevolle informatie, zoals diernummer, melkgift en attentieberichten die op het display van de melkmeter verschijnen en worden geregistreerd. Het wordt gebruikt met de DeLaval besturingskast CBI.

De MPC580 SG melkpuntbesturing van DeLaval registreert en verstuurt de informatie rechtstreeks naar het ALPRO managementsysteem. Het verschaft real-time informatie over melkgiften, diernummers, melkstromen, melkduur, plaatsen in de stal en andere aspecten. Alle relevante attenties worden met verschillende gekleurde leds weergegeven, zodat de gebruiker direct wordt gewaarschuwd als actie vereist is. Het wordt gebruikt met de DeLaval melkpuntbesturing MPC680 SG.

Elektronisch identificatiesysteem Het DeLaval ISO ID identificatieportaal SG leest de ISO ID FDX- en HDX-transponders, pootbandjes of oormerken, terwijl u met de DeLaval handheld reader SG eenvoudig dieren in de stal of in het veld kunt herkennen.

Het DeLaval selectiehek SG zal automatisch de dieren die speciale aandacht nodig hebben (zoals inseminatie, droogzetting of veterinaire behandeling), afzonderen naar een separatieruimte. Ook is het mogelijk om de dieren tijdens het melken te separeren door de knop "Eenmalige selectie" op de MPC580 SG in te drukken.

Met de voersystemen, zoals voerwagens of voerstations van DeLaval, kunt u de voerrantsoenen aanpassen om de melkgift te maximaliseren terwijl u controle kunt uitoefenen op de werktijden en arbeidskosten.

Voordelen

ALPRO™ Windows® SG bewaakt elk afzonderlijk dier. De melkmeting kan worden aangevuld met automatische herkenning, wat de sleutel vormt tot een geïntegreerd kuddemanagementsysteem.

Met de oplossingen voor kuddemanagement kunt u de arbeidskosten en werktijden beheren, wat leidt tot een lagere dagelijkse arbeidsbehoefte voor melken, voeren en veestapelmanagement en maximalisatie van de melkgift.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.