Herd Navigator is een enorme stap voorwaarts in het opsporen van koeien die echt speciale aandacht nodig hebben.

Herd Navigator attendeert u op koeien met slepende melkziekte, nog voordat er zichtbare verschijnselen optreden. Hierdoor kunt u direct starten met de behandeling wat helpt om de koeien gezond en op productie te houden. Een negatieve energiebalans bij koeien kost tot 600 liter per lactatie.

Slepende melkziekte – vindt de juiste energiebalans van uw koeien

Wellicht heeft u weinig problemen met slepende melkziekte, althans zichtbaar. Het is ondertussen steeds beter bekend dat veel koeien lijden aan subklinische (niet-zichtbare) slepende melkziekte. Weet u hoeveel subklinische slepende melkziekte er in uw koppel heerst? En weet u hoeveel melkverlies dit kost?

Slepende melkziekte meestal niet opgemerkt

Niet-zichtbare slepende melkziekte wordt veroorzaakt door een negatieve energiebalans kort voor het afkalven en in de eerste weken van de lactatie. Normaal gesproken wordt dit niet opgemerkt. Maar dit kan serieuze problemen opleveren in uw koppel, zoals een lagere melkgift en verlaagde koegezondheid. Maar bovenal zorgt de verminderde weerstand van de koe ervoor dat zij vatbaarder is voor bijvoorbeeld mastitis of klauwproblemen, om maar niet te spreken over haar vruchtbaarheid. Onderzoek toont aan dat dit oploopt tot een kostenpost tot € 90,- per koe per lactatie.

Herd Navigator monitort automatisch de energiebalans van uw verse koeien

Herd Navigator volgt automatisch uw verse koeien en verhoogt de frequentie van monstername van “betahydroxy boterzuur” op het moment dat de koe veel risico loopt. U bent hierdoor veel vroeger attent op een probleemkoe, omdat BHB eerder stijgt in melk dan dat de koeien aceton ‘uitademen’ of voordat de vet-/eiwitverhouding scheef is.

Voorkom melkverliezen tot wel 600 liter per koe

Direct na ingebruikname zien veehouders met Herd Navigator grote voordelen bij het snel detecteren van slepende melkziekte. Individuele dieren zijn nu in vroeg stadium te behandelen maar het aantal gevallen geeft ook aan of dit een incident of een koppelprobleem is. Het optimaliseren van het rantsoen zorgt dan voor een forse vermindering van het aantal gevallen, waardoor er direct verschil te zien is in de productie van de koeien.

Verhoog uw productie zonder stijging van voerkosten

Voerkosten zijn gemiddeld voor 40% verantwoordelijk voor de totale kostprijs per liter melk. Maar door de energieopname te verbeteren, kunt u uw voerefficiëntie verbeteren en daardoor uw voerkosten laten dalen. Ureum is daarin dé parameter om u te vertellen hoe de energie- en eiwitopname van koeien uit het basisrantsoen verloopt. Extra inzicht ten opzichte van tankureum krijgt u door inzicht in verschillende productiegroepen.

U kunt hierdoor uw rantsoen beter monitoren rondom rantsoenwisselingen en beweiding. Veehouders met Herd Navigator hebben hierdoor kunnen besparen op dure energierijke bijproducten, door deze niet te voeren wanneer de koeien het niet nodig hadden.

Lees hier hoe Herd Navigator de veehouders helpt in hun bedrijfsvoering.

Lees hier meer over mastitisdetectie en tochtdetectie.

Lees hier hoe Herd Navigator werkt!

Wilt u alles uit uw melkkoeien halen?

Lees meer en meld u aan!

Herd Navigator nu ook op de nieuwe VAMIL-lijst 2013. Lees meer in dit persbericht.

Duurzame Melkveehouderij

Lees meer

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.