Herd Navigator bespaart u geld vanaf het eerste moment, door mastitis te detecteren voordat er klinische verschijnselen optreden

Mastitis is na slechte vruchtbaarheid de belangrijkste reden waarom koeien afgevoerd worden. Elke klinische mastitis geeft frustratie en verstoring van uw werkritme, maar bovenal kost het u veel geld, tot € 630,- per geval.

Herd Navigator ontdekt mastitis, nog voordat u dat ziet

Maar wellicht nog belangrijker, elke niet-ontdekte subklinische uierontsteking kost gemiddeld € 240,- aan melkverlies.

Herd Navigator meet automatisch LDH (lactate dehydrognase) in de melk van uw koeien. Dit enzym heeft een hoge correlatie met celgetal en heeft daardoor een sterke relatie met de aanwezigheid van mastitis.

Doordat het niveau van LDH sterk stijgt wanneer er een infectie in het uier plaatsvindt kan Herd Navigator een infectie vinden, enkele dagen voordat er klinische verschijnselen optreden (volgens onderzoek gemiddeld 4,2 dagen eerder).

Detecteert 80% van alle mastitisgevallen voordat deze zichtbaar worden

Omdat u met Herd Navigator in een zeer vroeg stadium attent wordt gemaakt op mastitis zal, in combinatie met het juiste actieplan, het aantal klinische gevallen sterk dalen. Hierdoor kunt u besparen op dure medicatie en antibiotica en hoeft u bovenal geen kostbare geproduceerde melk weg te gooien.

80% klinkt in eerste instantie niet veel. Maar Herd Navigator zal veel meer gevallen detecteren waarvan u totaal geen vermoeden had. In een aantal gevallen kan Herd Navigator geen melding geven, dit komt voor bij:

• infecties met de E-coli bacterie. Koeien kunnen hierdoor binnen 6-8 uur sterven en zullen niet meer gemolken, dus niet bemonsterd worden.

• verse koeien tot 3 dagen in lactatie. Biestmelk van koeien kan niet bemonsterd worden door de onevenwichtige samenstelling en het voorkomen van verstoppingen in Herd Navigator door ‘dikke melk’.

Lees hier hoe Herd Navigator de veehouders helpt in hun bedrijfsvoering.

Lees hier meer over tochtdetectie en de detectie van slepende melkziekte.

Lees hier hoe Herd Navigator werkt!

Wilt u alles uit uw melkkoeien halen?

Lees meer en meld u aan!

Herd Navigator nu ook op de nieuwe VAMIL-lijst 2013. Lees meer in dit persbericht.

Duurzame Melkveehouderij

Lees meer

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.