Biologische bedrijven

Biologische bedrijven

De biologische melkveehouderijen produceren melk om aan de groeiende vraag van klanten naar biologische melk- en zuivelproducten te voldoen. 

Het concept van biologische productie is bijzonder veelzijdig: een compleet systeem dat duurzaamheid en welzijn van het vee optimaliseert en productie van het vee integreert met groeiende voedsel- en voedergewassen.

Voor koeien die 'biologische' melk geven, moet het rantsoen, dat weidegras en ruwvoer omvat, biologisch zijn geproduceerd. Om de gezondheid van de dieren in een biologisch veehouderijsysteem te handhaven, moeten standaard preventiepraktijken worden opgezet en gehandhaafd, bijvoorbeeld voor een optimale voeding, leefomstandigheden met weinig stress en een aanvaardbaar ongediertebestrijdingsniveau.

Duurzame Melkveehouderij

Lees meer

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.