DelPro™

DeLaval DelPro™

DeLaval DelPro™ is een geïntegreerd melkveestapelmanagementsysteem dat is ontworpen voor de meest moderne en voor de meest traditionele melkveesystemen: zowel voor het DeLaval VrijwilligMelkSysteem VMS als voor grupstallen.

Dankzij de geautomatiseerde efficiëntie van DelPro kunt u de melkgift beter controleren, de voereffectiviteit analyseren, de rantsoenen instellen op basis van de melkgift, een exacte voerdosering realiseren met de door DelPro bestuurde voerwagens of voerstations en de koegezondheid en het resultaat van de koekalender bewaken. Het biedt ondersteuning bij het nemen van dagelijkse beslissingen en de planning.

Download brochure

DelPro voor grupstallen (In het Engels)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.