Bodyconditiescore-systeem BCS

DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS

 
De bodyconditiescore wordt vaak gebruikt als belangrijke referentie voor de voerstrategie op een bedrijf. De waarde moet nauwkeurig worden gemeten op specifieke momenten in de lactatiecyclus. Nauwgezet geregistreerde bodyconditiescores maken een betere voerplanning mogelijk, wat bijdraagt aan de opbouw van gezonde vetreserves bij uw koeien. Dit bevordert de melkgift, een efficiënte vruchtbaarheid en een langere levensduur voor de koe.

Belangrijkste voordelen

 • Levert automatisch een dagelijkse bodyconditiescore
 • Draagt bij aan een optimale voerstrategie
 • Bevordert een hogere melkgift
 • Draagt bij aan een betere gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel

DeLaval BCS maakt een einde aan het gokken en de onnauwkeurigheden van een handmatige beoordeling. De BCS-camera wordt op een selectiehek of op de DeLaval VMS™ geplaatst. De camera maakt een 3d-opname van de onderrug van uw koeien, elke keer als ze onder de camera doorlopen. Op basis daarvan wordt de bodyconditiescore van elke koe berekend en opgeslagen in de DeLaval DelPro™ Farm Manager waarin u de grafieken van individuele dieren, groepen en de gehele veestapel kunt bekijken. DeLaval DelPro™ waarschuwt u ook als een koe boven een bepaalde score uitkomt of eronder zakt.

3d-weergave van de koe

DeLaval BCS maakt een 3d-opname van de rug van de koe, telkens als zij onder de camera doorloopt, en berekent vervolgens de bodyconditiescore.

 

Kenmerken

 • Levert dagelijks, consistente en nauwkeurige bodyconditiescores
 • Geeft een overzicht van de individuele koe, de groep en de veestapel 
 • Geen stress meer voor de koeien bij het meten
 • Rapporteert  eventuele schommelingen in de gezondheid
 • De scores kunnen worden gedeeld met veearts en voeradviseur


Voordelen

 • Waarschuwt u als een koe, groep of de veestapel wordt over- of ondervoed. Zo kunt u een koe zo nodig verplaatsen naar een andere voergroep of het rantsoen voor een groep aanpassen.
 • Maakt een maximale voerefficiëntie mogelijk.
 • Waarschuwt in een vroeg stadium als de bodyconditiescore van een koe in vroege lactatie te snel afneemt, waardoor het risico bestaat dat zij niet tijdig drachtig wordt en dus minder melk zal produceren.
 • Helpt te voorkomen dat koeien in droogstand en bij afkalven te vet worden, omdat dit meer risico's kan inhouden van problemen bij het afkalven en van stofwisselingsstoornissen zoals ketose in de nieuwe lactatie. 

Vragen?

Vul uw gegevens en uw vraag in en we nemen z.s.m. contact met u op.

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.