Activiteitmeting

DeLaval activiteitmeting

Zoals u weet vormt een nauwkeurige tochtigheidswaarneming de sleutel tot een kortere tussenkalftijd. Als bekend is wanneer elke koe moet worden geïnsemineerd, kan dit het bevruchtingspercentage verhogen, de diergezondheidskosten verminderen en de totale melkgift en winstgevendheid verbeteren.

Een verbeterde vruchtbaarheid en algehele diergezondheid met het DeLaval activiteitmeetsysteem

Het DeLaval activiteitmeetsysteem bewaakt de activiteit en de reproductieve status van iedere koe. Door de koeactiviteit te analyseren, kunt u de tochtigheid vaststellen. Een eventuele lage activiteit kan duiden op gezondheidsproblemen. Als derde wordt de relatieve activiteit bepaald. Deze afgeleide van de hoge en lage activiteit geeft eerder een attentie op koeien die aandacht nodig hebben. Door een vroegtijdige detectie kan snel worden gehandeld: tijdig insemineren of behandelen om een daling in de melkgift te voorkomen.

De om de nek gemonteerde activiteitmeter verzamelt en verstuurt de activiteitgegevens van iedere koe, ieder uur en 24 uur per dag, via een draadloze verbinding naar de antenne. Deze stuurt de gegevens naar de systeembesturing in DELPRO of naar ALPRO (bij bestaande systemen). De managementsoftware analyseert de gegevens om tochtige koeien te identificeren, zodat u in staat bent de efficiëntie van de koekalendercyclus van uw veestapel te verbeteren.

Met behulp van dit activiteitmeetsysteem dat met het DeLaval veestapelmanagement is verbonden, behaalt u waarnemingspercentages tot 95% voor de tochtigheid. De diergezondheidskosten worden aanzienlijk verlaagd, omdat het aantal open dagen en inseminaties per bevruchting kleiner is. Door de relatieve activiteit herkent de activiteitmeter zelfs zwakke tochtigheidssignalen, de zogenaamde 'stille tochtigheid'.

U kunt de alarmmeldingen voor de tochtigheid naar uw melkpunten laten sturen, deze weergeven op het scherm van uw koekalender, slimme koekalenderfilters toepassen en hiermee lijsten genereren. Ook kunt u automatische selecties plannen op basis van het activiteitsniveau. En aangezien het systeem ook iedere activiteitafname detecteert (mogelijk een vroegtijdige indicatie van een ziekte of infectie), hebt u de mogelijkheid om snel te handelen en zo de koegezondheid te herstellen. Door de managementsoftware te combineren met het RFC-pakket kunt u ook op uw tablet of smartphone de attenties bekijken en zo nog eerder tijdig actie ondernemen. Kortom, het activiteitssysteem van DeLaval is onmisbaar op een modern melkveebedrijf en zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering.

Uitnemen van KI-zaad, gereed voor inseminatie
 Draadloze activiteitsantenne Uitnemen van KI-zaad, gereed voor inseminatie
Analyseer uw gegevens in ALPRO™ voor Windows®, of in DelPro™ voor het VMS. De grafiek toont maximaal 100 activiteitsdagen om de koekalendercyclus te bewaken
Analyseer uw gegevens in ALPRO™ voor Windows®, of in DelPro™ 
De grafiek toont maximaal 100 activiteitsdagen om de koekalendercyclus te bewaken

Activiteitmeter vernieuwd!

Wilt u meer weten over activiteitmeting?

Vul dan geheel vrijblijvend dit contactformulier in.

Download brochure (NIEUW)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.