Mest en afvalwater

Mest- en afvalwater

Een efficiënte mestafvoertechniek komt ten goede aan de melkhygiëne en het welzijn van de veestapel. Ook draagt dit bij aan een verbetering van het stalklimaat, omdat het gehalte aan ammoniak en stikstofgas in de lucht sterk afneemt. Een goed ontworpen mestafvoersysteem helpt de bemestingswaarde van de mest te behouden. Ook spoelen hierdoor minder meststoffen uit naar het oppervlakte- en grondwater.

DeLaval is een van ‘s werelds grootste leveranciers van mestverwerkingsapparatuur. Onze robuuste gootreinigers, hydraulische uitmestsystemen, pompen en mestschuiven maken het mogelijk om vaste mest en drijfmest op een effectieve manier te verwerken.

Welke soort mest uiteindelijk ontstaat, is afhankelijk van de diersoort, de voerfrequentie, de verhouding tussen voer en water, de ligboxenbedekking, de hoeveelheid strooisel, enz.

Gebruik het navigatievenster aan de linkerzijde voor meer informatie over systemen en producten  voor de verwerking van mest en afvalwater.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.