Melkmeter MM15

Geschikt voor:

De ICAR-goedgekeurde DeLaval MM15 weegt nauwkeurig de melkstroom en is niet gevoelig voor verstoringen door de luchtinslag of melkstroom. De meter heeft een transparante, robuuste constructie, de melk stroomt altijd naar beneden zonder gehinderd te worden. Deze beproefde melkmeter voor melkgiftregistratie en bemonstering kan eenvoudig worden gekalibreerd en onderhouden.

Kenmerken

  • Meting op basis van gewicht
  • Koeien te selecteren op basis van melkgift
  • Onderdeel van managementsysteem

De DeLaval melkmeter MM15 is geoptimaliseerd om samen te werken met de melkpuntbesturing MPC680 of MP780. In deze combinatie functioneert de DeLaval melkmeter MM15 niet alleen als melkmeter, maar ook als melkstroomsensor en informeert hij het afneemapparaat exact wanneer het melkstel afgenomen moet worden.

Voordelen   

- Hij weegt de melk zodat er geen schattingen nodig zijn. Hij is ook ongevoelig voor schuim, lucht en melkstroomverstoringen.

- De melk stroomt altijd naar beneden om voor een stabiel vacuüm te zorgen.

- Er gaat geen elektrische stroom door de melk en de meting is ongevoelig voor vet of een hoog celniveau.

- Gemakkelijk te kalibreren en geschikt voor regelmatige controle.

- De melk kan gemakkelijk gezien worden door het transparante omhulsel.

- Gemakkelijk te reinigen aan de buitenkant door de geïntegreerde afsluitklep.

- Een uitstekend monstername-apparaat dat gemakkelijk te gebruiken is, veilig is en geen leklucht kent.

Met de DeLaval melkmeter MM15 kunt u elke dag toezicht houden op de melkproductie van uw veestapel. De melkgift is ook een belangrijke variabele voor het berekenen van de voerrantsoenen. Individuele rantsoenen zijn gemakkelijker te bepalen als u nauwkeurige informatie gebruikt die verkregen wordt door de DeLaval melkmeter MM15.

Door het nauwkeurig vastleggen van de melkmeetgegevens, weet u van elke koe de melkgift van dag tot dag en kunt u snel reageren zodra er zich gezondheidsproblemen voordoen. De DeLaval melkmeter MM15 maakt het mogelijk koeien te selecteren op basis van melkgift om beter te kunnen fokken en voor een beter totaal veemanagement.

Koppelen aan het ALPRO systeem betekent dat u:

- Snel problemen op kunt lossen m.b.t. koeien die minder melk produceren dan normaal is.

- Snel koeien met een slecht begin van de lactatie kunt identificeren of vaarzen die vroeg opstarten.

- De krachtvoerkosten van geproduceerde melk per liter kunt verlagen en verschillende voerstrategieën kunt uitproberen.

- Meer melk kunt krijgen over de gehele lactatiecyclus en een betere controle over de quota.

- Uw koeien in een betere conditie kunt houden.

Naam Meten Weergave Melkstelafname, indien gecombineerd met melkpunt In combinatie met afneemapparatuur
Melkmeter MM6 Handbediend  Weergave op meter  Nee  Nee
Melkmeter MM15  Op basis van gewicht  Op MPC  Ja  Ja, DeLaval melkpunt MP780, MPC680 en MPC580
Melkmeter MM27BC Infrarood en wit licht  Op meter of op MPC  Ja  Ja, geoptimaliseerd voor de DeLaval MP780, MPC680, MPC580, maar ook voor de MP400
Melkstroomindicator FI5  Infrarood licht  Op meter of op MPC  Ja  Ja, geoptimaliseerd voor de DeLaval MPC680, MPC580, MP400 en MPC150
Melkstroomindicator FI2  Volume  –  Ja  Ja, de DeLaval MP780, MPC680, MPC580, MP400 en MPC100 serie
Melkstroomindicator HFC  Weerstand   Ja  Ja, de DeLaval MP780, MPC680, MPC580, MP400 en MPC150

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.