Smart Pulsation

Geschikt voor:

Het optimaal melken van een veestapel is van groot belang. Naast capaciteit van het automatisch melksysteem is het juist melken van belang voor de speenconditie.

Belangrijkste voordelen

  • Volledig automatisch de optimale pulsatieverhouding per koe
  • Tot 8% sneller melken
  • Lagere speenbelasting dus positief voor uiergezondheid
  • Resultaat is meer capaciteit op de VMS

In het automatische melksysteem van DeLaval is per kwartier melken (afname) reeds standaard en zorgen we middels bewaking van de 4 kwartieren met ICAR gekeurde melkmeters voor het juiste afnamemoment.

Met Smart Pulsation voegt DeLaval een nieuwe dimensie toe aan het verder optimaliseren van het melkproces door met een volledig automatisch systeem voor elke koe individueel het optimale melkproces te bepalen. De slimme software van DeLaval in combinatie met de juiste sensoren (ICAR gekeurde melkmeters voor correcte bepaling melkgift en melktijd), zorgt ervoor dat de manier waarop de koe wordt gemolken gedurende het verloop in de lactatie, automatisch wordt aangepast.

Resultaat van Smart Pulsation is dat elke koe zijn eigen individuele zuig-/rustverhouding krijgt. Door slimme software wordt de zuig-/rustverhouding continu bewaakt en waar nodig bijgesteld.

Op individueel niveau geeft dit een snellere melktijd, lagere speenbelasting en uiteindelijk een gezondere melkproductie. Uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op de Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is geconstateerd dat de hoge uiergezondheidstatus is gehandhaafd op een hoog niveau met optimale speencondities.

Op bedrijfsniveau resulteert deze verhoogde melksnelheid in een hogere capaciteit van het automatisch melksysteem, wat het mogelijk maakt om enkele koeien extra te melken en de efficiëntie van het melksysteem vergroot.

Smart Pulsation in de praktijk

De resultaten van Smart Pulsation bij 2 klanten van dealer Kuiper.

Meer weten?

  

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.