Groepsgewijs melken

Groepsgewijs melken

De koeien worden groepsgewijs gemolken in een parallel of visgraatmelkstal. Hierbij komen koeien in een groep de melkstal binnen. Groepsgewijs melken kan bij alle veestapels worden toegepast, ongeacht de grootte van de veestapel.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.