DeLaval VMS™ Supra

DeLaval VMS™ Supra

Basis is de standaard rijk uitgeruste VMS

VMS™ Supra is uitgerust met de Online celgetalmeter (OCC) inclusief SMART OCC voor accurate en frequente celgetalbepaling. Met OCC beschikt u over nauwkeurige en frequente gegevens ten behoeve van de uiergezondheidbewaking.

SMART OCC begeleidt de gebruiker automatisch bij het bepalen van de meetfrequentie. Bij wijzigingen zal het systeem automatisch de meetfrequentie opvoeren zodat de veehouder snel kan reageren. Tevens is het mogelijk om melk te separeren op basis van vastgestelde parameters en, zo nodig, nadere inspectie uit te voeren.

T.b.v. vruchtbaarheid is de VMS™ Supra uitgerust met activiteitmeters voor het detecteren van de tocht. De activiteitmeters van DeLaval zijn echter veel meer dan een tochtdetectiesysteem, koeien met gezondheidsproblemen worden ook eerder opgemerkt. Dit stelt u in staat om eerder te reageren en nog preventief te handelen.

Voer koeien op de juiste wijze

  • DelPro™ voermodule
  • Automatische rantsoenberekening
  • Voerdosering afgestemd op de melktijd van de koe
  • Standaard met 2e voersoort

DeLaval heeft een gepatenteerd spaarsysteem dat ervoor zorgt dat elke koe het juiste voerrantsoen krijgt in zowel de VMS als in het DeLaval voerstation.

DelPro Farm Manager bewaakt de voerverstrekking in de DeLaval voerstations en de VMS.

Verbeterde gezondheid van de uier

  • DelPro MDi
  • OCC
  • SmartOCC voor automatisch bepalen meetfrequentie

De OCC verschaft een exact celgetal per melkbeurt voor elke individuele koe. Het celgetal van de bulktankmelk kan eveneens worden bewaakt.

Om de 7 dagen is de gemiddelde SCC per koe beschikbaar.

De automatische melkpermissies zijn op de melkgift en tijd (gepatenteerd) gebaseerd om de melkintervallen te optimaliseren. Dit leidt tot een verhoogde melkgift per melkbeurt en een verbeterde uiergezondheid.

Koeien drachtig krijgen

  • DelPro attentiescherm
  • Koekalender
  • Inclusief activiteitmeters

Het DelPro managementsysteem verschaft informatie over alle individuele koeien (altijd inclusief koekalender). De optionele activiteitmeters zorgen hierbij voor een nauwkeurige tochtigheidswaarneming.

DelPro Farm Manager combineert de koekalender met de DeLaval activiteitmeting op afstand. Dit garandeert een uiterst nauwkeurige tochtigheidsbewaking van uw veestapel.

Download de brochure over DeLaval VMS™ Supra

Bekijk onze video's over de VMS op YouTube

DeLaval VMS™ Supra

Het enige automatische melksysteem dat aan alle verwachtingen voldoet.

Betrouwbare bewaking van de uiergezondheid
Nauwkeurige kwartiermelkmetingen
Tot 3000 liter melk/dag

Uitgerust met

Mastitisdetectie
MDi-indextechnologie
Online celgetalmeting OCC

Voorbereid voor

Voorbereid voor Herd Navigator

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.