DeLaval VMS™ Spectra

Met de VMS™ Spectra introduceren we een nieuwe kijk op het melken wat betreft het efficiënt melken, maar ook het managen van uw koeien en uw bedrijf. U kijkt niet meer alleen naar uw koeien; wij kijken met u mee.

Ook u staat voor de uitdaging om uw bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien binnen de huidige regelgeving o.a. wat betreft fosfaatefficiëntie. Met de VMS™ Spectra zorgen wij voor het optimaal melken van uw koeien zodat u tijd overhoudt om met een andere blik naar uw bedrijf te gaan kijken, met als doel een langere levensduur van uw koeien. Hiermee legt u de basis voor Natuurlijk meer melken.

Een nieuwe kijk op melken

Standaard komt de VMS Spectra met de volgende kenmerken met aandacht voor:

  • Fosfaatefficiëntie verhogen
  • Voerefficiëntie verbeteren
  • Transitie optimaliseren

 

VMS Spectra met Smart Pulsation

Elke koe gemolken zoals ze het zelf wil, maar met maximale aandacht voor uiergezondheid, efficiëntie van uw melksysteem en de voordelen van het vaker kunnen melken van de verse koeien voor een hogere productie.

 

 

VMS Spectra met DelPro Farm Manager 5.1

De koeien die werkelijk aandacht nodig hebben direct inzichtelijk met relevante informatie voor het ondernemen van de juiste actie. De juiste inzichten in uw veestapel om samen met uw adviseurs de juiste beslissingen te maken voor een hogere voerefficiëntie.

 

VMS Spectra met Bodyconditiescore-systeem BCS

Scoort u de koeien regelmatig op conditie om zo tijdig bij te sturen voor een optimale conditie en zo de koe langer op uw bedrijf te houden? De VMS Spectra komt standaard met het unieke DeLaval BCS-systeem waarmee u afscheid neemt van het handmatig scoren van uw koeien. De integratie van de conditiescores in DelPro biedt u en uw voeradviseur eenvoudige hulpmiddelen om gericht actie te ondernemen.

U krijgt inzicht in uw veestapel en de mogelijkheid om tijdig bij te sturen aan het begin van de lactatie, maar vooral ook voor een optimale conditie bij droogzetten. Daarmee legt u de basis voor een koe die optimaal door de transitieperiode gaat en klaar is voor een volgende lactatie. 

VMS Spectra limited edition
DeLaval introduceert nu de speciale VMS Spectra limited edition waarmee we samen met u naar de toekomst kijken. Profiteer nu van de speciale aanbieding en informeer bij uw DeLaval vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.

Auke Veldman legt in onderstaande film op eenvoudige wijze uit hoe hij controle houdt over zijn koeien en hier eenvoudig in kan sturen.

Meer informatie?

  

DeLaval VMS™ Spectra

 Fosfaatefficiëntie verhogen

 Voerefficiëntie verbeteren

 Transitie optimaliseren 

 Nu als limited edition

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.