Eigenschappen AMR

DeLaval AMR™ staat voor de nieuwste generatie draaimelkstaltechnologie. Met vijf taakspecifieke hydraulische robots kunt u dagelijks tot wel 1600 volledig automatische melkbeurten realiseren. De DeLaval AMR™ automatische melkrotor is ontwikkeld om aan te sluiten bij alle soorten van bedrijfsvoering: groepsgewijs, semi-vrijwillig of geheel vrijwillig melken.

Kwartiermelken, DeLaval DelPro™ Farm Manager en de uitgebreide ervaring van DeLaval op het gebied van melktechnologie dragen alle bij aan het meest geavanceerde melksysteem ter wereld.  DeLaval AMR is geschikt voor bedrijven vanaf 300-350 koeien en biedt de veehouder de mogelijkheid om te profiteren van efficiënte arbeidinzet en doorgroeimogelijkheden.

Systeemoverzicht

Het robuuste platform met 24 melkstanden meet 13 meter in doorsnede. Hoogwaardige vacuümpompen, aangedreven met de geavanceerde variabele toerentalregeling, zorgen voor een stabiel vacuüm tijdens het gehele melkproces, terwijl geluidsniveau, magnetische interferentie en kosten tot een minimum beperkt blijven. De geavanceerde draaikop in het midden van de draaimelkstal transporteert melk, melkgegevens, spoelwater, lucht en stroom naar en van de DeLaval AMR™.

Continu gebruik

De DeLaval AMR™ is ontworpen om bestand te zijn tegen de zware omstandigheden van een modern 24-uurs stalsysteem. Zoals bij alle melksystemen, is regelmatig onderhoud vereist voor een optimale werking van de verschillende systeemonderdelen.

De erkende monteurs van DeLaval zijn professioneel opgeleid voor al het onderhoud aan het geavanceerde draaimelkstalsysteem met een zo gering mogelijke impact op uw bedrijfsactiviteiten. 

Koeherkenning

Als een koe de DeLaval AMR™ betreedt, wordt zij automatisch door het ID-systeem van DeLaval herkend. Doordat hetzelfde ID-systeem ook op de rest van het bedrijf wordt gebruikt, registreert de DeLaval DelPro™ Farm Manager de locatie van de koe en de melkpermissie. Tijdens het melken wordt aanvullende relevante melkinformatie, zoals de melkhoeveelheid en geleidbaarheid per kwartier, bewaakt en gekoppeld aan het profiel van de koe in het gegevensbestand van de DeLaval DelPro™.

Voor het functioneren van het systeem moeten alle koeien zijn voorzien van de correcte DeLaval-transponders of oormerken.

TPM robots – reinigen en voormelken

Robots 1 en 2

De voorbehandelrobots (TPM, Teat Preparation Module) dragen zorg voor het reinigen, het voorstralen en het drogen van de spenen. De voor reiniging en voorstralen gebruikte bekers en leidingen zijn niet dezelfde als die voor het melken. Dit beperkt het melkverlies tot een minimum en voorkomt het gevaar van besmetting in de melkleiding en daardoor van de melk.

 • De robot ontvangt informatie over de koe die de melkstand heeft betreden.
 • De ultramoderne 3D-camera op de robotarm lokaliseert de spenen.
 • De spenen worden gereinigd, voorgestraald en gedroogd door de voorbehandelbeker.
 • Eventuele melk die in het voorbehandelproces naar buiten komt wordt met het spoelwater in een aparte spoelleiding afgevoerd.
 • De binnenzijde van de voorbehandelbeker en het cameraglas worden tussen twee melkbeurten telkens gespoeld. 

CAM robots – aansluiten bekers

Robots 3 en 4

Voor het aansluiten van de melkbekers zijn twee aansluitrobots beschikbaar (CAM, Cup Attachment Module). De robot is uitgerust met een dubbele magnetische grijper. De robot grijpt twee melkbekers tegelijk uit het melkrek en sluit deze aan op de spenen. CAM robot 1 sluit de achterspenen aan waarna de 2e CAM robot de voorspenen aansluit.

 • De robot ontvangt informatie over de koe die de melkstand heeft betreden.
 • De ultramoderne 3D-camera op de robotarm lokaliseert de spenen.
 • De eerste robot sluit twee bekers aan op de achterste spenen van de koe.
 • De tweede robot sluit de bekers aan op de voorste spenen (en sluit eventuele bekers die niet goed vastzitten opnieuw aan).
 • Elke melkbeker wordt individueel afgenomen zodra het desbetreffende kwartier is uitgemolken.

Geïntegreerde melkstandautomatisering

Elke melkstand op het platform is uitgerust met een eigen besturingsunit die de melkbekers tijdens aansluiten en afname vrijgeeft en terugtrekt. De besturingsunit is ontworpen voor robotmelken maar is tevens uitgerust met een handmatige vrijgave van de melkbekers. Dit kan onder andere worden gebruikt bij het trainen van nieuwe dieren. Elk melkpunt kan individueel worden afgesloten voor bijvoorbeeld onderhoud of gefaseerd opstarten van de AMR. 

Melkmeters

Echt kwartiermelken wordt gerealiseerd met behulp van vier ICAR-goedgekeurde melkmeters, die zich in de melkstandautomatisering bevinden. Deze bewaken de eventuele aanwezigheid van bloed, de geleidbaarheid en de melkstroomsnelheid. Met vier melkmeters weet u altijd de exacte melkgift per kwartier. Met deze opzet krijgt u ook de meest betrouwbare gegevens op het gebied van melkkwaliteit.

Met het managementsysteem DeLaval DelPro™ kunt u het volledige melkproces aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld de automatische afname worden aangepast aan de melkgift of aan de instellingen voor bloedgehalte.

TSM robot – speendesinfectie

Robot 5

De TSM robot die de spenen desinfecteert bevindt zich nabij de uitgang van het platform, zodat de koeien zo lang mogelijk kunnen worden gemolken. De robot is uitgerust met twee nozzels voor een ideaal spraypatroon en een efficiënte benutting van het spraymiddel (<10 ml) per koe.

 • De ultramoderne 3D-camera op de robotarm lokaliseert de spenen.
 • De robot sprayt de spenen vervolgens individueel of volgens uw specifieke instellingen.

Beker spoelen

De bekerspoelmodule spoelt de binnen- en buitenzijde van de melkbekers na elke melkbeurt (of volgens uw eigen systeeminstellingen) met water om kruisbesmetting tussen de koeien tijdens het melken te voorkomen.

Standen schoonspoelen

Nadat de koe de DeLaval AMR™ heeft verlaten, wordt de melkstand automatisch gereinigd door de zogeheten Deckflush. Deze reinigt de vloer van de melkstand met een krachtige straal en schuift de mest weg. Dit zorgt voor een verdere arbeidsbesparing omdat er minder handmatig werk nodig is.

Besturing DeLaval AMR™

De DeLaval AMR™ is op verschillende manieren elektronisch toegankelijk: via de bedrijfscomputer, het AMR-touchscreen en uw eigen smartphone. Voor het wijzigen van systeeminstellingen, raadplegen koegegevens of uitgebreide rapportage rondom het AMR systeem kunt u gebruik maken van DeLaval DelPro™ Farm Manager.

 • Het AMR-touchscreen regelt de AMR-activiteiten en maakt afhandeling van alarmen en weergave van bepaalde koespecifieke gegevens mogelijk. Het touchscreen bevindt zich in de AMR-melkput. Een tweede touchscreen kan ook buiten het AMR-platform worden geplaatst. De intuïtieve gebruikersinterface biedt op elk gewenst moment een overzicht van het systeem.
 • De huidige status van de AMR kan ook vanaf een smartphone of tablet worden geraadpleegd. Dit omvat alle relevante informatie over het melkproces en de koe- of systeemgegevens. Alarmen kunnen ook aan uw mobiele toestel worden doorgegeven. 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.