Manus

Vooruitgang in melkproductie

Sinds het begin van de jaren negentig bewerkt het Zweedse melkmachineconcern DeLaval de Nederlandse markt met twee merken: DeLaval en Manus.

In de Benelux zal de komende jaren de melkveehouderijsector drastisch wijzigen. Het aantal melkveehouderijbedrijven zal sterk verminderen. De overblijvende bedrijven zullen echter steeds sneller groter worden en meer van de professionele toeleveringsbedrijven gaan vragen.

Rekening houdende met deze structurele wijzigingen en de sterk groeiende vraag naar meer geavanceerde melksystemen, is het profiel van het dealernetwerk van DeLaval en Manus verder geprofessionaliseerd.

Sterk toekomstgerichte dealers zullen de twee merken vertegenwoordigen. Doel hiervan is de service naar u als klant te verbeteren door meer gespecialiseerde medewerkers in te zetten en een breder assortiment aan te kunnen bieden.

Hierdoor wordt de continuïteit gewaarborgd en de wereldwijde kennis en ervaring van Manus en DeLaval beter benut en gewaarborgd ten gunste van u als melkveehouder in de toekomst.

Manus banner

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.