InService™

Een efficiënte service is onlosmakelijk verbonden met Duurzame Melkveehouderij. Geplande service draagt in hoge mate bij aan een duurzame exploitatie van melkveebedrijven, zeker nu de bedrijfsgrootte en de complexiteit van de apparatuur toenemen. Er hoopt zich minder vuil op, de diergezondheid wordt beter beschermd, de opbrengsten stijgen en er zijn minder storingen.

Service in Zwitserland

Efficiënte professionele service

DeLaval InService™ begrijpt de behoeften van de klant en speelt daar op de juiste manier op in. DeLaval InService™ adviseert, biedt preventief onderhoud en een storingdienst die dag en nacht bereikbaar is. U kiest de service die bij u past.

Door regelmatige service waarborgt u de goede werking van uw melkapparatuur, verbetert u de productiviteit en het geeft u minder kans op (kostbare) storingen. Het preventieve onderhoudsprogramma van InService™ zorgt ervoor dat uw apparatuur regelmatig wordt nagekeken om topprestaties te kunnen blijven leveren.

Onze adviseurs helpen u bij uw investeringsplannen en verbeteren van uw bedrijfsvoering. Zij  geven u uitleg en training in het gebruik van uw DeLaval-apparatuur. Zo behaalt u optimale resultaten met uw apparatuur, medewerkers en koeien.

Natuurlijk kennen we de behoefte aan noodhulp en bieden daarom een volledige 24-uurs storingsdienst, 365 dagen per jaar. Wij bieden professionele ondersteuning en originele onderdelen.

DeLaval InService™ is ontworpen om de verscheidenheid aan bedrijfssystemen wereldwijd te kunnen bedienen, met de flexibiliteit om aan de wensen van het individuele bedrijf en de veehouder te kunnen voldoen.

U kunt op DeLaval rekenen voor efficiënte service 

Servicemonteur en veehouder

Bespaar tijd en geld

Regelmatig onderhoud, doormetingen en controles maken uw apparatuur betrouwbaarder, uw bedrijf rendabeler en verminderen uw persoonlijke stress. Tijd is altijd van belang: vertragingen in de melkproductie zijn duur, omdat verstoringen invloed hebben op het hele bedrijf en de kosten snel oplopen. Preventief onderhoud is de efficiëntste manier om storingen te voorkomen.

DeLaval preventief onderhoud is een vooraf gepland onderhoudsprogramma dat aansluit op uw wensen. We hebben wereldwijd meer dan 3.000 servicemonteurs die DeLaval-installaties onderhouden met gespecialiseerde apparatuur en volgens standaard serviceprotocollen. De machinetesten van DeLaval-apparatuur zijn gebaseerd op nationale en internationale criteria. Ons unieke testapparaat, de DeLaval VPR100, wordt gebruikt om uw melkmachine nauwkeurig te evalueren, te kalibreren en in te stellen.

Toegewijde service

Uw programma wordt samengesteld aan de hand van de grootte van uw veestapel, het aantal melkpunten, de melktijd en de schoonmaaktijd -- en we kunnen ook uw koel-, voer- en mestapparatuur onderhouden. Het regelmatig testen en onderhouden zorgt voor optimale systeemprestaties, het verlengt de levensduur en het minimaliseert de tijd dat uw apparatuur niet werkt vanwege storingen.

Als u een serviceovereenkomst voor preventief onderhoud hebt zal een gecertificeerde DeLaval-servicemonteur regelmatig uw apparatuur grondig evalueren en doormeten om te zorgen dat uw systeem optimaal functioneert.

Alle vervangingen worden gedaan met originele DeLaval-onderdelen en tepelvoeringen zodat de betrouwbaarheid van uw apparatuur gewaarborgd blijft.

DeLaval storingsdienst

We runnen ons eigen DeLaval melkveebedrijf, dus we weten dat 24-uurs ondersteuning een vereiste is. Met ons wereldwijde distributienetwerk zijn we altijd dicht bij onze klanten en bieden we 24-uurs storingsdienst, 365 dagen per jaar. Eén telefoontje is genoeg.

Adviesdiensten

We verzorgen trainingen voor u en uw medewerkers bij het opstarten van het systeem, plannen nazorgbezoeken voor de systeemevaluatie en bieden doorlopend adviezen voor een efficiënter bedrijfsmanagement. Uw tevredenheid en het succes van uw onderneming staan bij DeLaval hoog in het vaandel.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.