Verbeterde gezondheid van de veestapel

Verbeterde gezondheid van de veestapel

DelPro™ Farm Manager voorziet u van vrijwel alle gegevens die u nodig hebt om uw taken zoveel mogelijk proactief uit te voeren. Hierdoor kunt u zich richten op de gezondheid van uw veestapel, zodat er minder behandelingen nodig zijn.

Op deze pagina treft u informatie aan over: Uitgebreide rapportagehandelingen, Medicijnen, Vaccinaties, Veeartsbezoeken, Lichaamsconditiescores (BCS)Bloed en geleidbaarheid.

DelPro™ Farm Manager is ideaal voor veehouders die alleen willen bijsturen als dieren extra aandacht nodig hebben. Het biedt ondersteuning in de strijd tegen mastitis en andere gezondheidsproblemen, omdat er steeds updates van individuele dieren van de veestapel beschikbaar zijn. Het systeem verzamelt gegevens van verschillende informatiebronnen en maakt automatisch rapporten aan die u waarschuwen* als wordt vermoed dat er problemen bij een koe zijn, zoals:

  • Problemen na het afkalven
  • Metabolische problemen
  • Uiergezondheidsproblemen
  • Maagproblemen
  • Hoefproblemen
  • Vaccinatie- en behandelgebeurtenissen

Het spreekt voor zich dat de rapportage gedetailleerder zal zijn als er meer apparaten op DelPro™ Farm Manager zijn aangesloten. Aan de hand van maximaal 12 verschillende gezondheidsgerelateerde functies kunt u zelf bepalen welke veestapelgegevens u wilt ontvangen, registreren en verwerken.

Uitgebreide rapportagehandelingen

Met deze functie kunt u alle handelingen registreren. Dit wordt vervolgens automatisch toegevoegd aan het logbestand van de diergeschiedenis en de veestapelstatistieken.

Het gehele proces kan worden gestroomlijnd door Herd Navigator™ op DelPro™ Farm Manager aan te sluiten. Het systeem dat volledig automatisch op de juiste momenten monsters neemt, geeft u inzicht op het gebied van uiergezondheid, voeding en vruchtbaarheid. 

Aanbevolen apparaat: Herd Navigator™
Vereiste gegevensinvoer: melkmonster
Belangrijkste voordeel: volledige geschiedenis van uitgevoerde handelingen van uw veestapel.

Medicijnen

Met deze functie kunt u de in uw bedrijfsbehandelplan opgestelde protocollen invoeren in DelPro, zoals recepten en doseringen, die nodig zijn om de gebruikelijke gezondheidsproblemen te behandelen. Op deze manier kunt u ze rechtstreeks bekijken en kunt u de behandeling van een koe direct starten wanneer uw veearts een ziekte bij een koe vaststelt.

Belangrijkste voordeel: direct beschikbare bibliotheek met behandelingen

Vaccinaties

Met DelPro™ Farm Manager kunt u een dossier aanleggen voor de administratie van vaccinaties. U kunt koeien naar eigen wens indelen, bijvoorbeeld in vaarzen, drooggezette koeien, drachtige koeien enz., en het systeem zodanig instellen dat u automatisch een waarschuwing krijgt als een vaccinatie moet worden gegeven; periodiek, jaarlijks of anderszins. DelPro™ Farm Manager registreert ook alle vaccinaties die aan uw koeien zijn toegediend.

Belangrijkste voordelen: vaccinatiewaarschuwingen/histogram van vaccinaties van individuele koeien

Veeartsbezoeken

Wanneer een koe wordt afgezonderd die extra aandacht nodig heeft, kan DelPro™ Farm Manager automatisch lijsten voor u of uw veearts genereren. U kunt een volledig histogram van de levensduur van de koe kiezen, of alleen bepaalde details met betrekking tot een specifiek probleem. De module Veeartsbezoek biedt een werkblad voor het bezoek en een snelle en gebruiksvriendelijke manier om de resultaten en behandelingen in het systeem te registreren.

Belangrijkste voordeel: snellere en beter gedocumenteerde behandeling van koeien

Lichaamsconditiescore (BCS)

Met de BCS (Body Conditioning Score) kunt u de lichaamsconditiescore van uw koeien gedurende hun levensduur registreren. U kunt dit gebruiken om de voeder- of voedingsprogramma's te selecteren en de effecten te registreren. Het kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om de ontwikkeling van de koeien via het koekalender- en afkalfprogramma te volgen, waarbij een historie wordt opgebouwd.

Belangrijkste voordeel: histogram van de lichaamsconditiescore van koeien

Bloed en geleidbaarheid

Door nauwkeurig de geleidbaarheid van de melk te meten, fungeert DelPro™ Farm Manager als een vroegtijdig waarschuwingssysteem tegen mastitis. Het systeem verzamelt gegevens van de melkmeters en verstuurt alarmmeldingen, gebaseerd op (bewerkbare) voorgeprogrammeerde parameters. Vroegtijdige attentie geeft u de mogelijkheid om preventief te gaan handelen.

Door Herd Navigator™ op DelPro™ Farm Manager aan te sluiten, beschikt u over een compleet vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de gezondheid van de veestapel.

Vereist apparaat: melkmeter
Aanbevolen apparaat:
Herd Navigator™
Belangrijkste voordeel: vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de gezondheid van de veestapel

*Waarschuwingen worden alleen gegenereerd als DelPro™ Farm Manager op de daartoe geschikte apparatuur is aangesloten. Neem contact op met uw plaatselijke DeLaval-verkoopvertegenwoordiger voor een volledige lijst met de apparatuur die van toepassing is op bepaalde functies.

Lees hier meer over koecomfort.

Meer weten?

Vul dan dit formulier in en stel uw vraag.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.