Controle over de vruchtbaarheid van uw koeien

De groei van uw bedrijf is onlosmakelijk verbonden met een efficiënt en succesvol koekalenderprogramma ten behoeve van goede vruchtbaarheid.

In de ideale situatie worden uw koeien om de 12-13 maanden geïnsemineerd. Om hierbij voor een optimale conditie te zorgen, moet elk dier tijdig de juiste opbouwfasen doorlopen. Met DelPro™ Farm Manager beschikt u over een keur aan hulpmiddelen waarmee u dit op efficiënte wijze kunt realiseren.

Op deze pagina treft u informatie aan over:
Koekalenderoverzicht, Afkalfgebeurtenis, Droogzetgebeurtenis, Tochtigheidsrapporten, Inseminatiegebeurtenis, Spermavoorraad, Drachtigheidscontrolegebeurtenis

Het koekalenderproces kan verder worden verbeterd door DelPro™ Farm Manager uit te breiden met activiteitmeters of Herd Navigator™. Deze toevoegingen geven u meer inzicht in het gedrag van uw koeien waarbij Herd Navigator het meest effectieve hulpmiddel voor tochtdetectie op de markt is.

Koekalenderoverzicht

Als u een grote veestapel hebt, laat deze functie u zien bij welke koeien u de komende week acties moet uitvoeren, uitgaande van een 21-daagse cyclus. Met activiteitsmeters is het ook mogelijk om te detecteren welke koeien de meeste activiteit vertonen en dus hoogstwaarschijnlijk tochtig zijn.

Voor nog meer inzicht in de vruchtbaarheidsstatus van uw individuele koeien kan Herd Navigator™ worden aangesloten op DelPro™ Farm Manager.

Aanbevolen apparaat:
activiteitsmeter/ Herd Navigator™
Voordeel: regelmatige herinneringen voor de koekalendercyclus

Afkalfgebeurtenis

Met deze functie kunt u de afkalfdata registreren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om lactatiegebeurtenissen te berekenen, evenals toekomstige koekalender- en droogzetperioden. Met de optionele toevoeging van DelPro Link heeft u de mogelijkheid om I & R melding te regelen vanuit DelPro Farm Manager.

Belangrijkste voordeel: volledig histogram van het afkalven

Droogzetgebeurtenis

Als uw koeien met antibiotica worden behandeld of als ze aan het einde van de melkcyclus zijn gekomen, start de droogstandperiode. Met deze functie kunt u meldingen instellen die u informeren wanneer de droogstandperiode voorbij is en die de droogzetgebeurtenis van het betreffende dier registreren.

Belangrijkste voordeel: waarschuwingen voor droogzetperioden

Tochtigheidsrapporten

Tochtigheidsrapporten informeren u automatisch wanneer specifieke koeien van de veestapel op een bepaalde dag kunnen worden geïnsemineerd. De lijsten zijn zo in te stellen dat u direct kunt zien welk sperma er moet worden gebruikt en of er nog belangrijke opmerkingen zijn voor de betreffende koe.

Belangrijkste voordeel: dagelijkse meldingen over de te insemineren koeien

Inseminatiegebeurtenis

Met deze functie kunt u alle gegevens registreren met betrekking tot de inseminatie van individuele dieren. Gegevens als de inseminatiedatum, het gebruikte sperma van de spermavoorraad en de wijze waarop het dier reageerde, moeten worden geregistreerd.  Met een compleet inseminatiehistogram kunt u uw inseminatieprogramma dienovereenkomstig inplannen.

Belangrijkste voordeel: histogram van de inseminatie van individuele koeien

Spermavoorraad

De spermavoorraad is een lijst met al het beschikbare sperma voor uw koeien. Het kan worden vergeleken met de gegevens van de inseminatiegebeurtenis om te berekenen welke koeien het best op welk sperma reageren.

Belangrijkste voordeel: lijst van het gebruikte sperma op het bedrijf

Drachtigheidscontrolegebeurtenis

Met de drachtigheidscontrolegebeurtenis kunt u eenvoudig registreren of een koe wel of niet drachtig is wanneer ze dat zou moeten zijn. Hiermee hebt u snel een overzicht van de wijze waarop individuele koeien op de inseminatie reageren.

Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de drachtigheidspercentages

Lees meer over kalveropfokmanagement in Efficiënte kalveropfok.

Meer weten?

Vul dan dit formulier in en stel uw vraag.

Kalveropfokmanagement

Kalveropfokmanagement

De gezondheid van kalveren hangt vooral af van de wijze van verzorging.

Lees hier meer over kalveropfokmanagement

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.