Kwaliteitsmelk

Onder de streep moeten uw inspanningen leiden tot zo veel mogelijk efficiënt geproduceerde melk van hoge kwaliteit.

DelPro™ Farm Manager kan worden geprogrammeerd om de prestaties van vrijwel alle handelingen op het bedrijf te bewaken die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het melken. Hierdoor kunt u een vergelijking maken met eerdere maanden en/of andere (melk)stallen en analyseren hoe de beste resultaten werden verkregen.

Op deze pagina treft u informatie aan over:
Melkprijs, Melkstroom van de groep, Melk voor intern gebruik, Melkverzending, Probleemgiften, Rapportage melkhoeveelheid en -kwaliteit, Totale melkproductie.

U kunt DelPro™ Farm Manager ook gebruiken om melkgerelateerde gegevens op te slaan. Met dit dossier kunt u op ieder gewenst moment de totale resultaten bekijken.

Melkprijs

De melkprijsfuncties stellen u in staat om alle melktransacties van de melkveehouderij te registreren en te gebruiken voor analyse van uw bedrijf. Er is een gebruiksvriendelijke functie waarmee u gegevens van alle leveringen kunt registreren, inclusief:
-    kg ontvangen
-    prijs
-    boetes
-    problemen

Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de melkprijzen

Melkstroom van de groep

De melkstroom van de groep is een veestapelmanagementtool voor grootschalige bedrijven. Hiermee kunt u eventuele schommelingen in de melkstroom van een bepaalde groep koeien herkennen en controleren.

Belangrijkste voordeel: dossier met schommelingen in de melkstroom

Melk voor intern gebruik

Met deze functie kunt u de melkhoeveelheid registreren die wordt opgeslagen voor intern gebruik. Dit is met name belangrijk als u de gemiddelde melksnelheid per medewerker wilt berekenen of wilt nagaan hoeveel melk op het bedrijf wordt verbruikt.

Vereist apparaat: melkmeter
Belangrijkste voordeel: dossier van het melkverbruik op het bedrijf

Melkverzending

Met deze functie kunt u de melkhoeveelheid registreren die u dagelijks naar het tanklokaal transporteert. Hiermee kunt u de melkhoeveelheden bewaken, positieve en negatieve trends waarnemen en hierop reageren.

Vereist apparaat: melkmeter
Belangrijkste voordeel: dossier van de melk die is verzonden

Probleemgiften

Hiermee kunt u de melkhoeveelheden registreren die zijn afgevoerd vanwege problemen, zoals bij koeien met antibiotica.

Vereist apparaat: melkmeter
Belangrijkste voordeel: dossier van de afgevoerde melk

Rapportage melkhoeveelheid en -kwaliteit

Hiermee kunt u een dossier bijhouden van de hoeveelheid en kwaliteit van de melk die naar het tanklokaal is getransporteerd. Met de optionele DelPro Link koppeling kunt u automatisch gegevens teruglezen in DelPro Farm Manager voor verdere berekeningen en analyse. Het is ook mogelijk om de gegevens handmatig in te voeren.

Vereiste gegevensinvoer: hoeveelheids- en kwaliteitsgegevens van het tanklokaal
Belangrijkste voordeel: histogram van de melkhoeveelheid en -kwaliteit

Totale melkproductie

Deze functie combineert alle bovengenoemde functies. Hiermee hebt u toegang tot alle gegevens en kunt u ze eenvoudig bekijken vanaf van één locatie.

Vereiste gegevensinvoer: zie andere hulpmiddelen voor het melken
Belangrijkste voordeel: overzicht van alle melkgerelateerde gegevens

Lees hier meer over efficiënt melken.

Meer weten?

Vul dan dit formulier in en stel uw vraag.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.