Efficiënte inzet van arbeid

Efficiënte inzet van arbeid

Een efficiënte besteding van de werktijd op het bedrijf is bepalend voor uw bedrijfsvoering, of u nu 50 of 50.000 koeien hebt.

Op deze pagina treft u informatie aan over:
Hulpmiddelen voor familiebedrijven, Meldingen, DiergeschiedenisSysteemlijstenVeestapelgebeurtenissen, Direct contact met instanties, Direct contact met derden, Dierlijst, Dierkaart, Regels voor automatische selectie, Groepsinvoer en -bewerking, Filters, Veestapelgrafieken, Veestapelplanning, Veestapeloverzicht, MelkcontroleAttentieschermSpeciale hulpmiddelen voor grootschalige bedrijven, Groeplijsten, Arbeidsprestaties, Prestaties draaimelkstal, Prestaties melkstal

DelPro™ Farm Manager kunt u afstemmen op de omvang van uw bedrijfactiviteiten, zodat u het optimaal kunt benutten. Bovendien groeit uw managementsysteem met u mee als uw bedrijf uitbreidt.

Hulpmiddelen voor familiebedrijven (en grootschalige bedrijven)

Bij kleine tot middelgrote familiebedrijven is effectief tijdmanagement cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering. Eenvoudig gezegd moet u ervoor zorgen dat alle werkzaamheden gedurende de dag worden uitgevoerd, elke dag opnieuw. Met DelPro™ Farm Manager kunt u veel besluitvormingsprocessen stroomlijnen, waardoor u meer tijd kunt besteden aan de exploitatie van uw bedrijf.

Veel van de functies in DelPro™ Farm Manager bieden u hierbij essentiële ondersteuning.

Meldingen

Via DelPro™ Farm Manager kunnen meldingen worden gekanaliseerd, in plaats van dat u ze afzonderlijk ontvangt van de verschillende eenheden of apparaten. Hierdoor kunt u meldingen voor de gehele stal instellen en er prioriteiten aan geven. DelPro™ Farm Manager houdt ook een complete geschiedenis van de meldingen bij, zodat u en/of uw servicemonteur direct inzicht hebben in de activiteiten van een apparaat.

Belangrijkste voordelen: prioriteiten verlenen aan alarmmeldingen, grotere snelheid, meer geïntegreerd service- en onderhoudsprogramma

Diergeschiedenis

Met een logisch en eenvoudig te beheren gegevensregistratiesysteem van uw koeien hebt u direct een overzicht van de levensloop van een individuele koe. Ook kunt u met een druk op de knop specifieke informatie lokaliseren. De gegevens die kunnen worden geregistreerd, omvatten onder andere dossiers voor de gezondheid, vruchtbaarheid, melkproductie, behandelingen en gebeurtenissen.

Deze gegevens kunnen op elk moment door u of uw voerdeskundige worden opgevraagd, op locatie of op afstand (met RFC), zodat u direct een overzicht hebt van een specifieke koe.

Aanbevolen apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: direct een histogram van de levensloop van een koe

Systeemlijsten

De systeemlijsten verschaffen u een historisch overzicht van een bepaald apparaat. Gegevens zoals de apparaatalarmen en diagnoses worden op dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis weergegeven. Uw servicemonteur kan de rapporten op locatie of op afstand (met RFC) bekijken om te zien hoe het apparaat functioneert. In sommige gevallen is de servicemonteur in staat om op afstand onderhoud uit te voeren of u advies geven over een speciale handeling die uitgevoerd kan worden om een bepaald probleem te verhelpen. Een bezoek aan het bedrijf is hierdoor minder vaak nodig.

Aanbevolen apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: snellere service en onderhoud

Veestapelgebeurtenissen

Met de veestapelgebeurtenissen hebt u een helder overzicht van de gebeurtenissen die in uw veestapel zijn opgetreden. U kunt gegevens in grafisch- of tekstformaat bekijken, zoals behandelingen, uitstoot of mastitisgevallen gedurende de/het afgelopen dag, week, maand, jaar of jaren.

Aanbevolen apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: direct een histogram van de veestapelgebeurtenissen per periode of categorie

Direct contact met instanties

Met RFC in combinatie met DelPro™ Farm Manager kunt u op veilige wijze verbinding maken met externe organisaties via het internet. Dit betekent dat u automatisch vanaf uw managementsysteem gegevens naar de instanties kunt versturen. De gegevensoverdracht tussen verschillende computers hoeft dus niet meer handmatig plaats te vinden.

Vereist apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: geautomatiseerde gegevensoverdracht naar instanties

Direct contact met derden

Met RFC kan DelPro™ Farm Manager kunt u op veilige wijze verbinding maken met internet. Dit betekent dat u op afstand toegang hebt tot de gegevens in uw systeem, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over virussen of andere malware. Ook kunt u toegang verschaffen aan adviseurs, zoals veeartsen en voerdeskundigen, die op afstand de gegevens kunnen analyseren en advies kunnen geven. DeLaval servicemonteurs kunnen bovendien rapporten en diagnoses bekijken om u van advies te voorzien over uw apparatuur.

Vereist apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: analyse en advies op afstand van adviseurs en onderhoudsmonteurs™

Dierlijst

Deze functie verschaft u een overzicht van alle koeien in een groep of van de veestapel en kunt u koeien op basis van specifieke criteria separeren, zoals:

 • stieren
 • vaarzen
 • droogstaand
 • melken
 • afkalven

Vervolgens kunt u, uitgaande van specifieke criteria, grafische of tekstgebaseerde rapporten van de groepen maken, gebaseerd op bepaalde registratiegegevens.

Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de dieren op basis van criteria

Dierkaart

De dierkaart verschaft u een compleet histogram van de levensloop van de koe tot nu toe. Door tabs te selecteren, kunt u alle geregistreerde gebeurtenissen, geproduceerde melkhoeveelheden, aantal drachten, vaccinaties, behandelingen enz. bekijken. Zowel de totale gegevens als de gegevens van een bepaalde periode kunnen worden weergegeven. Bovendien hebt u in een oogopslag een duidelijk grafisch overzicht van alle gegevens.

Aanbevolen apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de levensloop van individuele koeien

Regels voor automatische selectie

Met de functie Automatische selectieregels kunt u koeien automatisch separeren indien ze aan bepaalde criteria voldoen. Als u DelPro™ Farm Manager bijvoorbeeld hebt ingesteld om automatisch een lijst aan te maken wanneer een koe gevaccineerd moet worden, wordt ze naar de behandelruimte geleid zodra ze
de selectiehekken is gepasseerd. Deze procedure kan voor vrijwel elke lijst worden toegepast.

Vereist apparaat: selectiehekken
Belangrijkste voordeel: automatisch gesepareerde koeien

Groepsinvoer en -bewerking

Met de functie Groepsinvoer en -bewerking kunt u eenvoudig voor een groep dieren handelingen invoeren. Dit is met name handig als u op gezette tijden voor uw hele veestapel of groepen dieren invoer moet doen. Met de rechtermuisknop-functie kunt u heel snel en eenvoudig wijzigingen doorvoeren.

Belangrijkste voordelen: mogelijkheid om koeien in te delen en ze te bewaken

Filters

Met de filterfunctie kunt u een specifiek filter selecteren, zoals koeien die de komende 14 dagen worden drooggezet, en de betreffende gegevens in rapporten en grafieken opnemen. Dankzij deze functie is het niet nodig om deze gegevens steeds in een rapport op te zoeken of het commando iedere keer opnieuw in te voeren in de afzonderlijke velden.

Belangrijkste voordeel: snel en gemakkelijk toegang tot gefilterde gegevens

Veestapelgrafieken

Deze functie verschaft precies wat de naam zegt: een aantal grafieken van uw veestapel. Kies eenvoudigweg de gegevensvelden die u wilt bekijken. DelPro™ Farm Manager zal dan de desbetreffende grafieken creëren. Afhankelijk van wat u wilt bekijken, kunt u vervolgens verschillende weergaveparameters instellen, zoals specifieke gebeurtenissen in de afgelopen week, maand enz.

Belangrijkste voordeel: snel en gemakkelijk weer te geven gegevens in grafiekvorm

Veestapelplanning

Met deze functie kunt u KPI's voor de korte en lange termijn instellen en de resultaten ervan bewaken en registreren. Hiermee kunt u niet alleen zien welke voortgang u boekt, u verkrijgt zo ook een historisch overzicht van uw bedrijfsactiviteiten.

Vereiste gegevensinvoer: KPI's
Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de planning voor de veestapel

Veestapeloverzicht

De functie Veestapeloverzicht verschaft een compleet overzicht van de huidige status van uw veestapel. Zo hebt u onder andere regel voor regel een overzicht van alle dieren met de volgende status:

 • Drachtig
 • Melken
 • Droog
 • Voeren
 • In behandeling

Vereiste gegevensinvoer: huidige status van de koeien
Belangrijkste voordeel: exacte actuele gegevens van de veestapel

Melkcontrole

Met deze functie kunt u alle gegevens met betrekking tot de melkkwaliteit registreren die van de instanties zijn verkregen. Met deze gegevens kunt u vervolgens uitgebreide analyses uitvoeren op uw veestapel, maar ook automatisch het voer opnieuw berekenen.

Belangrijkste voordeel: compleet dossier van de melksamenstelling

Attentiescherm

Het attentiescherm is het standaard scherm van DelPro™ Farm Manager dat u in beeld krijgt na aanmelding op het systeem. Het verschaft een compleet overzicht van  uw activiteiten en de te nemen acties voor u als veehouder. Het bevat onder andere informatie over:

 • Koegegevens
 • Melkgegevens
 • Unit
 • Alarmen
 • Tochtige koeien
 • Grafieken

U kunt het bureaublad aanpassen, waardoor vrijwel elk willekeurig gegeven kan worden getoond.

Belangrijkste voordeel: bureaublad met een actueel overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Speciale hulpmiddelen voor grootschalige bedrijven

Op grootschalige bedrijven hebt u behoefte aan een systeem dat u ondersteunt bij de aansturing van uw medewerkers en dat u helpt de best practices van alle bedrijfsactiviteiten te achterhalen. DelPro™ Farm Manager stelt u in staat om de efficiency van de werkzaamheden te bewaken, waarbij verschillende zaken worden vergeleken zoals de productiviteit van medewerkers, doorloopsnelheid van de melkstal, oponthoud door koeien, melkefficiëntie en melkproductie, per werkdienst, per stal enz.

Groeplijsten

DelPro™ Farm Manager verschaft een totaaloverzicht van de groepen binnen de veestapel. Het veelomvattende systeem genereert grafieken en overzichten die u kunt gebruiken om de resultaten van de verschillende groepen te vergelijken. Deze functie is ideaal voor managers die de koeprestaties willen vergelijken, zowel over een korte als de lange termijn. U kunt het systeem zodanig instellen dat het precies die gegevens verschaft die u nodig hebt.

Aanbevolen apparaat: DeLaval RFC
Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de prestaties van groepen koeien

Arbeidsprestaties

De functie Arbeidsprestaties stelt u in staat om de verschillende zones van de stal onderling te vergelijken. Zo kunt u achterhalen of bepaalde medewerkers betere prestaties realiseren, bijvoorbeeld ten aanzien van de doorloopsnelheid of de melkhoeveelheid. Indien gewenst kunt u vervolgens de best practices voor het melken elders op het bedrijf toepassen.

Belangrijkste voordeel: hulpmiddel voor het vergelijken en optimaliseren van werkzaamheden van medewerkers.

Prestaties draaimelkstal

Als u aanzienlijke verschillen in de prestaties van uw draaimelkstallen waarneemt, wilt u weten wat hiervan de oorzaak is. De functie Prestaties draaimelkstal genereert verschillende statistische gegevens waarmee u de melkstallen onderling kunt vergelijken. Ook kunt u hiermee de optimale prestatiefactoren voor de verschillende draaimelkstallen bepalen en deze overal in het bedrijf doorvoeren.

Belangrijkste voordeel: hulpmiddel voor het vergelijken en optimaliseren van draaimelkstallen

Prestaties melkstal

Als u aanzienlijke verschillen in de prestaties van uw melkstallen waarneemt, wilt u weten wat hiervan de oorzaak is. De functie Prestaties melkstal genereert verschillende statistische gegevens waarmee u alle melkstallen onderling kunt vergelijken. Ook kunt u hiermee de optimale prestatiefactoren voor de verschillende melkstallen bepalen en deze overal in het bedrijf doorvoeren.

Belangrijkste voordeel: hulpmiddel voor het vergelijken en optimaliseren van melkstallen


Dierlijst
Deze functie verschaft u een overzicht van alle koeien in een groep of van de veestapel en kunt u ze op basis van
specifieke criteria separeren, zoals:
• stieren
• vaarzen
• droogstaand
• melken
• afkalven
Vervolgens kunt u, uitgaande van specifieke criteria, grafische of tekstgebaseerde rapporten van de groepen maken, gebaseerd op
bepaalde registratiegegevens.
Vereiste gegevensinvoer: afhankelijk van de gegevens die u wilt bekijken
Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de dieren op basis van criteria
Dierkaart
De dierkaart verschaft u een compleet histogram van de levensloop van de koe tot nu toe. Door tabs te selecteren,
kunt u alle geregistreerde gebeurtenissen, geproduceerde melkhoeveelheden, aantal drachten, vaccinaties, behandelingen enz. bekijken.
Zowel de voltallige gegevens als de gegevens van een bepaalde periode kunnen worden weergegeven. Bovendien hebt u in een oogopslag
een duidelijk grafisch overzicht van alle gegevens.
Aanbevolen apparaat: Remote Farm Connector
Vereiste gegevensinvoer: afhankelijk van de gegevens die u wilt bekijken
Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de levensloop van individuele koeien
Regels voor automatische selectie
Met de functie Automatische selectieregels kunt u koeien automatisch separeren indien ze aan bepaalde criteria voldoen. Als u DelPro™ Farm Manager bijvoorbeeld hebt ingesteld
om automatisch een lijst aan te maken wanneer een koe gevaccineerd moet worden, wordt ze naar de behandelruimte geleid zodra ze
de selectiehekken is gepasseerd. Deze procedure kan voor vrijwel elke lijst worden toegepast.
Vereist apparaat: selectiehekken
Vereiste gegevensinvoer: geautomatiseerde lijstinvoer
Belangrijkste voordeel: automatisch gesepareerde koeien
Groepsinvoer en -bewerking
Met de functie Groepsinvoer en -bewerking kunt u uw dierlijsten groepsgewijs aanmaken. Dit is met name handig als u aangepaste groepen wilt aanmaken en bewaken
waarmee in een standaardconfiguratie geen rekening wordt gehouden.
Vereiste gegevensinvoer: groepsconfiguratie
Belangrijkste voordeel: mogelijkheid om koeien in te delen en ze te bewaken
Unitregelingen
Met DelPro™ Farm Manager kunt u elk willekeurig apparaat regelen dat hierop is aangesloten. Dit betekent dat u een aanzienlijk deel
van uw bedrijfsactiviteiten vanaf één locatie kunt regelen en bewaken.
Belangrijkste voordeel: apparaten regelen vanaf één locatie
Filters
Met de filterfunctie kunt u een specifiek filter selecteren, zoals koeien die de komende 14 dagen worden drooggezet, en de betreffende gegevens in rapporten en
grafieken opnemen. Dankzij deze functie is het niet nodig om deze gegevens steeds in een rapport op te zoeken of het commando iedere keer opnieuw in te voeren in de afzonderlijke velden.
Vereiste gegevensinvoer: filtergegevens
Belangrijkste voordeel: snel en gemakkelijk toegang tot gefilterde gegevens
Veestapelgrafieken
Deze functie verschaft precies wat de naam zegt: een aantal grafieken van uw veestapel. Kies eenvoudig de gegevensvelden die u wilt bekijken. DelPro™ Farm Manager
zal dan de desbetreffende grafieken creëren. Afhankelijk van wat u wilt bekijken, kunt u vervolgens verschillende weergaveparameters instellen,
zoals specifieke gebeurtenissen in de afgelopen week, maand enz.
Belangrijkste voordeel: snel en gemakkelijk weer te geven gegevens in grafiekvorm
Veestapelplanning
Met deze functie kunt u KPI's voor de korte en lange termijn instellen en de resultaten ervan bewaken en registreren. Hiermee kunt u niet alleen zien welke voortgang u boekt,
u verkrijgt zo ook een historisch overzicht van uw bedrijfsactiviteiten.
Vereiste gegevensinvoer: KPI's
Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de planning voor de veestapel
Veestapeloverzicht
De functie Veestapeloverzicht verschaft een compleet overzicht van de huidige status van uw veestapel. Zo hebt u onder andere regel voor regel een overzicht
van alle dieren met de volgende status:
- Drachtig
- Melken
- Droog
- Voeren
- In behandeling
Vereiste gegevensinvoer: huidige status van de koeien
Belangrijkste voordeel: exacte actuele gegevens van de veestapel
Melkcontrole
Met deze functie kunt u alle gegevens met betrekking tot de melkkwaliteit registreren die van de instanties zijn verkregen. Met deze gegevens kunt u vervolgens
uw activiteiten aanpassen, zodat u melk met een optimale samenstelling aan uw klanten kunt leveren (bijvoorbeeld melk met een hoog vetgehalte).
Vereiste gegevensinvoer: testgegevens van instanties
Belangrijkste voordeel: compleet dossier van de melksamenstelling
Attentiescherm
Het attentiescherm is het standaard bureaublad van DelPro™ Farm Manager wanneer u zich aanmeldt op het systeem. Het verschaft een compleet overzicht van
uw activiteiten, met informatie over:
- Koegegevens
- Melkgegevens
- Unit
- Alarmen
- Tochtige koeien
- Grafieken
U kunt het bureaublad aanpassen, waardoor vrijwel elk willekeurig gegeven kan worden getoond.
Belangrijkste voordeel: bureaublad met een actueel overzicht van de bedrijfsactiviteiten
Afglijden
Deze functie registreert het aantal keer dat de melkklauwen tijdens het melken van de spenen zijn afgegleden. Aan de hand van deze informatie kunt u
eventuele problemen bij een of meerdere melkklauwen vaststellen.
Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de werking van de melkklauwen
Aansluitblok
Deze functie registreert gegevens en geeft u een waarschuwing als de vacuümregeling ergens door wordt belemmerd. Als dit regelmatig optreedt,
kunt u contact opnemen met uw servicemonteur.
Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de vacuümregeling
Aftrappen
Deze functie registreert het aantal keer dat een koe het melkstel aftrapt tijdens het melken. Als een koe dit vaker doet,
kunt u deze individuele koe bewaken om te achterhalen wat de oorzaak is en vervolgens het probleem verhelpen. Ook kunt u dit op groepsniveau bekijken
om te zien of het probleem gerelateerd is aan een medewerker.
Belangrijkste voordeel: direct een overzicht van de reactie van de koe op het melken
Speciale hulpmiddelen voor grootschalige bedrijven
Op grootschalige bedrijven hebt u behoefte aan een systeem dat u ondersteunt bij de aansturing van uw medewerkers en dat u helpt
de best practices van alle bedrijfsactiviteiten te achterhalen. DelPro™ Farm Manager stelt u in staat om de efficiency van de werkzaamheden te bewaken,
waarbij verschillende zaken worden vergeleken zoals de productiviteit van medewerkers, doorloopsnelheid van de melkstal, oponthoud door koeien, melkefficiëntie en melkproductie, per werkdienst, per stal enz.
enz.
Groeplijsten
DelPro™ Farm Manager verschaft een totaaloverzicht van de groepen binnen de veestapel. Het veelomvattende systeem genereert
grafieken en overzichten die u kunt gebruiken om de resultaten van de verschillende groepen te vergelijken. Deze functie is ideaal voor
managers die de koeprestaties willen vergelijken, zowel over een korte als de lange termijn. U kunt het systeem zodanig instellen
dat het precies die gegevens verschaft die u nodig hebt.
Aanbevolen apparaat: Remote Farm Connector (RFC)
Vereiste gegevensinvoer: afhankelijk van de gegevens die u wilt bekijken
Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de prestaties van groepen koeien
Arbeidsprestaties
De functie Arbeidsprestaties stelt u in staat om de verschillende zones van de stal onderling te vergelijken. Zo kunt u achterhalen of bepaalde medewerkers
betere prestaties realiseren, bijvoorbeeld ten aanzien van de doorloopsnelheid of de melkhoeveelheid. Indien gewenst kunt u vervolgens
de best practices voor het melken elders op het bedrijf toepassen.
Belangrijkste voordeel: hulpmiddel voor het vergelijken en optimaliseren van werkzaamheden van medewerkers.
Prestaties draaimelkstal
Als u aanzienlijke verschillen in de prestaties van uw draaimelkstallen waarneemt, wilt u weten wat hiervan de oorzaak is. De
functie Prestaties draaimelkstal genereert verschillende statistische gegevens waarmee u de melkstallen onderling kunt vergelijken. Ook kunt u hiermee
de optimale prestatiefactoren voor de verschillende draaimelkstallen bepalen en deze overal in het bedrijf doorvoeren.
Belangrijkste voordeel: hulpmiddel voor het vergelijken en optimaliseren van draaimelkstallen
Prestaties melkstal
Als u aanzienlijke verschillen in de prestaties van uw melkstallen waarneemt, wilt u weten wat hiervan de oorzaak is. De
functie Prestaties melkstal genereert verschillende statistische gegevens waarmee u alle melkstallen onderling kunt vergelijken. Ook kunt u hiermee
de optimale prestatiefactoren voor de verschillende melkstallen bepalen en deze overal in het bedrijf doorvoeren.
Belangrijkste voordeel: hulpmiddel voor het vergelijken en optimaliseren van melkstallen

Meer weten?

Vul dan dit formulier in en stel uw vraag.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.