Effectief voeren

Effectief voeren is het fundament van het dagelijkse presteren van uw veestapel. Het maakt niet alleen een groot percentage van de jaarkosten uit, een verkeerde beslissing heeft daarnaast grote gevolgen. DelPro™ Farm Manager helpt u om de juiste beslissing te nemen.

Op deze pagina treft u informatie aan over:
Automatische rantsoenberekening, Silo's en voorraad, VoerproductenVoertabellen en toewijzingen

DelPro™ Farm Manager kan worden aangesloten op het Optifeeding™-voersysteem. Zo kunt u voerrecepten, doseringen en de instellingen van de 'voerkeuken' zelf beheren, rechtstreeks vanaf uw bedrijfscomputer. Ook kunt u afzonderlijke voerstations aansluiten op DelPro™ Farm Manager. Op deze manier kunt u de voerdosering voor individuele koeien inplannen en uitvoeren.

Als u over Remote Farm Connection beschikt, kunt u bovendien een voerdeskundige of veearts op afstand toegang verschaffen tot de gegevens van uw systeem. Zij kunnen dan adviseren of bepaalde middelen aan het rantsoen van een specifieke koe of groep moeten worden toegevoegd.

Automatische rantsoenberekening

Op basis van uw voerdeskundige of voorlichter voor de voeding kan DelPro™ Farm Manager automatisch individuele rantsoenen van een koe aanpassen, in overeenstemming met haar prestaties. Het systeem kan beoordelen hoeveel koeien voer opnemen bij de voerhekken. Op basis hiervan kunnen de individuele doseringen voor een bepaald voerstation worden verstrekt. Hierdoor maximaliseert u de koeprestaties en optimaliseert u de voerkosten.

Belangrijkste voordeel: automatische berekening van optimale voerrantsoenen

Silo's en voorraad

De voeropslag- en voorraadfunctie registreert de huidige status van uw voervoorraad. Wanneer voer wordt afgeleverd, moeten de hoeveelheden en voerkosten in het systeem worden ingevoerd. Tijdens de aanmaak van recepten en de opname van voer registreert DelPro™ Farm Manager de voorraadniveaus en krijgt u een melding wanneer een voorgedefinieerde minimumhoeveelheid wordt bereikt. U kunt dan een opdracht voor een nieuwe voerlevering plaatsen.

Belangrijkste voordelen: histogram van het opgenomen voer en de kosten / alarmmeldingen bij een geringe voerhoeveelheid.

Voerproducten

De voerproducten vormen in wezen een histogram van de verschillende voersoorten die u hebt gebruikt. Wanneer uw voerdeskundige een nieuwe voersoort of nieuw recept aanbeveelt, kunnen deze gegevens in het systeem worden geregistreerd. Vervolgens kunt u de reactie van uw koe op het nieuwe recept bewaken en afhankelijk van de resultaten opdracht geven om het door Optimat™ te distribueren recept nogmaals aan te maken, of uw voerdeskundige verzoeken het recept te wijzigen. Met een compleet histogram van de voerverstrekking kunt u verschillende recepten vergelijken en uw voerpatroon aanpassen, gebaseerd op de prestaties op specifieke tijdstippen van de cyclus van een groep.

Belangrijkste voordeel: volledig histogram van de voerrecepten

Voertabellen en toewijzingen

Aan de hand van berekeningen van uw voerdeskundige kan DelPro™ Farm Manager opdrachten aanmaken waarmee de voerverstrekking op basis van voertabellen aan de groepen wordt aangepast. Deze gegevens worden vervolgens gedeeld met het Optifeeding™-voersysteem, dat ervoor zorgt dat het juiste recept bij het voerhek komt. Dezelfde werkwijze kan ook worden toegepast voor de individuele voerverstrekking aan koeien.

Belangrijkste voordeel: voerverstrekking op maat, in overeenstemming met de berekeningen van voerdeskundigen

Lees meer over voeren in het boekje Efficiënt Voeren.

Meer weten?

Vul dan dit formulier in en stel uw vraag.

Voeren

Voeren

Een goed voerregime is de basis voor een winstgevend melkveehouderijbedrijf.

Lees hier meer over voeren

Optifeeding™-voersysteem

Optimat™-voersysteem

Lees meer over het DeLaval Optifeeding™-voersysteem

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.