Laproma farm - Duitsland

Het bedrijf Laproma in de buurt van Erfurt, Duitsland, is een koploper in de veehouderij. Als eerste Duitse melkveehouderij hebben ze in 2011 geïnvesteerd in een DeLaval AMR™, waarmee ze ongelooflijke resultaten hebben geboekt. In vergelijking met hun bestaande traditionele melkstal, zijn de kosten van het melken veel lager en is de werkdruk voor de melker en de melktijd per koe sterk gereduceerd. En dat is nog lang niet alles.

Als we het bedrijf Laproma naderen, is de omvang ervan het eerste dat ons opvalt. Op een oppervlakte van circa 3000 hectare zien we een kantoorgebouw, twee gigantische melkinstallaties en recyclingsystemen voor bio-energie. 

Hypermodern stalontwerp

We beginnen onze rondgang op het AMR-bedrijf in een van de twee geavanceerde stallen die het allernieuwste in koecomfort bieden. Er bestaat hier geen twijfel over het belang van de koegezondheid en de levensduur. De koeien vertegenwoordigen een kostbaar bedrijfskapitaal en worden ook als zodanig behandeld. De eerste stal, die in april 2013 in volle productie ging, huisvest 350 koeien, allemaal grootgebracht op het eigen bedrijf. De tweede, bijna identieke stal bevindt zich aan de andere kant van het gebouw en huisvest 400 koeien. Tussen de twee stallen bevinden zich de kalveren, de behandelafdeling en het DeLaval AMR-melksysteem. 

Er bestaat hier geen twijfel over het belang van de koegezondheid en de levensduur. De koeien vertegenwoordigen een kostbaar bedrijfskapitaal en worden ook als zodanig behandeld.

De stal, die werd ontworpen door het ontwerpteam van DeLaval, met ondersteuning van medewerkers van Laproma en een extern lokaal ontwerpbureau, is extreem goed geventileerd, waardoor hij midden in de zomer koel blijft. Voldoende vers water en flexibele koeborstels bevinden zich overal in de stal, terwijl de automatische mestschuiven zich heen en weer bewegen door de gangen.

Als we door de stal lopen zouden we gemakkelijk vergeten dat er hier honderden koeien staan. "De koeien zijn erg rustig," zegt de bedrijfsleider, dhr. Kirchner, onze gastheer van vandaag. “Dat is iets dat ons vanaf de eerste dag in de nieuwe stal is opgevallen. Zo zie je maar dat als je je koeien goed behandelt, ze ook zullen reageren zoals jij dat wilt en veel melk van hoge kwaliteit geven.

“… toen ik de AMR op Eurotier zag, wist ik dat dat het was wat we wilden. Het is de perfecte mix van technologie en de menselijke factor."

De ideale melktechnologie

Halverwege de stal houden we even stil bij een behandelstraat, waar de klauwen van verschillende koeien worden bekapt. Bij elke koe bij Laproma worden de klauwen om de zes maanden nauwkeurig onderzocht. In dit verband licht dhr. Kirchner zijn theorie toe als het gaat over bedrijfstechnologie: "Ik ben voor technologie, omdat die het houden van vee voor alle betrokkenen op een hoger plan brengt. Maar de menselijke factor mag je niet weghalen. Aanvankelijk wilden we investeren in melkrobots; 12 in totaal. Toen we op Eurotier echter de AMR zagen, wist ik dat dat het was wat we wilden. Het is de perfecte mix van technologie en de menselijke factor."

"De AMR zorgt dat de koeien automatisch worden gemolken en dat de spenen worden gereinigd en gedesinfecteerd, waardoor onze medewerkers tijd hebben voor andere belangrijke taken. Toch wordt elke koe dagelijks door de medewerkers in het oog gehouden. Hetzij wanneer de koeien opgehaald worden, hetzij wanneer ze in de AMR staan. Ik geloof dat het menselijk oog andere dingen waarneemt dan de technologie en dat is van essentieel belang in de veehouderij."

"De AMR zorgt dat de koeien automatisch worden gemolken en dat de spenen worden gereinigd en gedesinfecteerd, waardoor onze medewerkers tijd hebben voor andere belangrijke taken."

Zelfvoorzienende veehouderij

Als we het einde van de stal bereiken, wijst dhr. Kirchner naar het voer en omschrijft de dagelijkse voedermethode in de stal. "De koeien op het bedrijf worden eenmaal daags gevoerd. Om de vier uur wordt het voer door een melker gekeerd en aangeschoven, wanneer de koeien in de AMR zijn. 90% van het voer wordt op het bedrijf geproduceerd. De rest moet worden bijgekocht, maar dat komt alleen doordat we die soorten gewassen onder onze lokale omstandigheden niet kunnen telen."

Terwijl hij een handvol voer grijpt gaat hij verder: "Aan het einde van de voercyclus is er nog zo'n 3-5% voer over. Dit wordt in ons bio-energiesysteem gerecycled. Het gehele voerproces is in hoge mate zelfvoorzienend."

Het melkproces in dertien minuten

 Tenslotte krijgen we de AMR te zien en dat is zeer indrukwekkend. De koeien die vanuit de stal zijn opgehaald wachten in een rij om te worden gemolken, op een rubber ondergrond. Als ze de AMR ingaan, worden de spenen geprepareerd voor het melken en de bekers aangesloten door de geavanceerde robots. Vanaf ons uitzichtpunt, boven de AMR, volgen we wat er in de melkruimte gebeurt tijdens een volledige melkbeurt. Een proces van dertien minuten waarbij dankzij het kwartiermelken elke speen volledig wordt uitgemolken, terwijl blindmelken wordt vermeden.

 

"Geen zware werkzaamheden meer, maar een gevarieerde reeks van verantwoordelijkheden – van koemanagement tot kalveren verzorgen, koeien ophalen en melken – allemaal binnen dezelfde werkdienst."

 

Het is indrukwekkend om te zien dat de koeien tevreden staan te herkauwen terwijl ze worden gemolken. In de tussentijd loopt de "melker" rond en neemt de maandelijkse melkmonsters. De melker verwerkt daarna de monsters, spuit de AMR schoon en controleert de koeien en het melksysteem via het touchscreen. “Zoals u ziet gaat het melken heel anders dan voorheen," vervolgt dhr. Kirchner. “Geen zware werkzaamheden meer, maar een gevarieerde reeks van verantwoordelijkheden – van koemanagement tot kalveren verzorgen, koeien ophalen en melken. En binnen een werkdienst wordt alles afgehandeld. Overuren zijn niet meer nodig."

Geen wonder dat er bij Laprona nauwelijks verloop onder de medewerkers bestaat en dat bij nieuwe vacatures de beste kandidaten uit tientallen sollicitanten kunnen worden gekozen. Maar wat zelfs nog indrukwekkender is, zijn de resultaten van de AMR in vergelijking met de traditionele melkstal van het bedrijf.  

Veel betere resultaten met de helft van de middelen  

"Doordat we op het bedrijf naast de AMR ook nog een oude melkstal hebben, kunnen we de twee systemen met elkaar vergelijken. In de oude melkstal besteden we in totaal 38 uur per koe per jaar, terwijl dat er in de AMR maar 20 zijn. Dat is een arbeidsbesparing van bijna 50%. De totale kosten voor de productie van een liter melk ligt bij de AMR circa vier cent lager, en we krijgen per liter een of twee cent meer uitbetaald vanwege het hogere vet- en eiwitgehalte van de melk. Verder produceren de koeien in de AMR-stal momenteel circa 1000 liter melk per koe per jaar meer.  En het bijzondere is dat we verwachten deze resultaten nog verder te kunnen verbeteren omdat de koeien in de AMR-stal sneller volwassen worden."

 

"De totale kosten voor de productie van een liter melk liggen bij de AMR circa 3-4 cent lager, en we krijgen per liter een of twee cent meer uitbetaald vanwege het hogere vet- en eiwitgehalte van de melk."

 

Als een koe na een volledige cyclus van de automatische draaimelkstal nog steeds wordt gemolken of als ze een beker heeft afgetrapt kan ze via een VIP-rij weer terug naar de AMR worden geleid. Zo niet, dan verlaat ze het melkpunt en loopt terug naar de stal. Op haar weg gaat ze door vier selectiehekken waar ze desgewenst apart kan worden gezet om extra aandacht te krijgen.

De melk zelf wordt naar een melkkoelsysteem van DeLaval getransporteerd in afwachting van de melkwagen. De melk blijft echter nooit lang in de tank. De melkwagens komen veertien maal per week op het bedrijf om de hoogkwalitatieve melk naar de melkfabriek te brengen.  

Een uiterst modern veebedrijf

Als we afscheid nemen, geeft dhr. Kirchner nog aan wat de AMR van DeLaval voor het bedrijf en alle betrokkenen heeft betekend. "Er zijn 287 aandeelhouders en ze lijken allemaal verheugd te zijn over hetgeen we hier hebben bereikt. Onze medewerkers zijn gelukkig. Wij zijn dan ook een van de beste werkgevers in de regio binnen de melkveesector. De koeien zijn ook tevreden. Ze zijn zeer productief en leveren melk van hoge kwaliteit. Zo hoort een modern veebedrijf ook te zijn. Je moet het zien om het te geloven."

Belangrijkste gegevens:

Laproma farm - Duitsland

Erfurt, Duitsland

GROOTTE VAN DE VEESTAPEL:

SOORT VEESTAPEL:

Koeien

MELKSYSTEEM:

AMR

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.