Gala Farm - Australië

Gala Farm is een van de vier bedrijven van de familie Dornauf. Het bevindt zich in centraal Tasmanië en is de thuisbasis van 's wereld eerste commerciële DeLaval AMR™-installatie.

In 2010 wilde de familie Dornauf haar bedrijf uitbreiden en op Gala farm gaan melken. Eén van de opties die werden overwogen was het vrijwillig melksysteem met robots. Het werd in de regio steeds moeilijker om toegewijd personeel te vinden. Daar kwam nog bij dat het bedrijf een periode van groei doormaakte. Het was de bedoeling dat Gala Farm op de langere termijn zo'n 550 tot 600 koeien zou gaan melken. 

Zoals kenmerkend is voor dit gematigde graslandgebied, hanteerde de familie Dornauf op haar bedrijven een afkalftijd in het voorjaar en een afkalftijd in het najaar. Daarom hadden ze een systeem nodig dat een grote hoeveelheid koeien tegelijk kon afhandelen. Dat hield in, een robuust, slijtvast, arbeidsbesparend en betrouwbaar systeem.

Was AMR de juiste oplossing? Het leek de familie Dornauf een ideaal concept, dat vervolgens op testlocaties in Sydney en Stockholm werd uitgeprobeerd. Gebaseerd op hun ervaring met DeLaval-technologie, besloot de familie Dornauf dat de AMR het beste was voor hun bedrijfsdoelstellingen en zo werden zij het eerste commerciële bedrijf met een AMR.

Succesvol ABC-graassysteem

Het wereldwijde planningsteam van DeLaval assisteerde de familie Dornauf tijdens het gehele proces. Er werd veel aandacht besteed aan de introductie van het ABC-graassysteem dat op de Testlocatie van Future Dairy, de afdeling onderzoek melkveehouderij van de universiteit van Sidney, zo succesvol was gebleken. Het systeem met vrijwillig koeverkeer van de familie Dornauf stimuleert de koeien om tot wel 1,5 km vanaf de melkstal te lopen terwijl dit niet of nauwelijks van invloed is op de melkfrequentie en de prestaties van de koe. Dit komt ook overeen met het onderzoek op dit gebied.

Het ABC-graassysteem werkt doorgaans als volgt: Een omheind graslandperceel in zone A is open tussen 1.00 en 9.00 uur. De koeien (van zone C) worden in deze uren gemolken en via smartgates naar zone A geleid. Om 9.00 uur wordt zone A gesloten en wordt een omheind graslandperceel in zone B geopend. Dit blijft open tot 17.30 uur. Als een koe zone A verlaat en naar de AMR gaat, wordt ze daar gemolken en vervolgens naar zone B geleid. Om 16.30 uur worden eventuele in zone A achtergebleven koeien naar de AMR geleid. Om 17.30 uur wordt een graslandperceel in zone C geopend en dit blijft open tot 01.00 uur. De koeien verlaten zone B, worden gemolken en lopen naar zone C. Dit proces herhaalt zich de volgende dag.

Flexibele bedrijfsvoering

Gala Farm beslaat een oppervlakte van circa 170 hectare. De omheinde graslandpercelen in elke zone zijn ruwweg tussen de 3 en 5 hectare elk. Dankzij de omheinde graslandpercelen en het gebruik van elektrische hekwerken, is er telkens als de koeien een zone betreden weer een blok vers gras beschikbaar. Na 20 tot 30 dagen is de begrazingscyclus rond en worden de koeien teruggeleid naar het aanvankelijke omheinde perceel in elke zone.

De koeien van Gala worden gedurende het grootste deel van de lactatie circa 2,3 maal per dag gemolken, in een 7-daags voortschrijdend gemiddelde. Het begrazingsschema kan natuurlijk worden aangepast indien ploegendiensten, seizoenswisselingen, aantal melkbeurten enz. daarom vragen. De koeien passen zich snel aan dergelijke wijzigingen aan – vaak sneller dan veehouders. Het ABC-graassysteem kan ook worden toegepast bij groepsgewijze melksystemen. Het belangrijkste verschil daarbij is, dat de veestapel wordt opgesplitst in drie gelijkwaardige groepen, die elk in hun eigen zone (minibedrijfje) lopen. De koeien worden gespreid opgehaald om te melken, zodat de melkstal niet te vol wordt.

Veel meer dan alleen maar melken

De DeLaval AMR heeft op het bedrijf voor arbeidsbesparing gezorgd. Bij de andere drie bedrijven van de familie Dornauf zorgen drie teams van medewerkers voor het aansluiten van de bekers en het melken. Bij Gala Farm wijden de medewerkers die dienst hebben zich aan alle activiteiten behalve aan het melken zelf, want dat doen de robots. De medewerkers richten zich op hoogwaardiger werkzaamheden zoals het afsluiten en opzetten van nieuwe begrazingspercelen, het ophalen van eventueel in een perceel achtergebleven koeien aan het einde van het begrazingsschema, het verzorgen van de vaarzen, en nog veel meer.

Ook veel van de gezondheids- en melkkwaliteitscontroles worden door de AMR uitgevoerd. Melkmeters bewaken en analyseren de melkgift van elke koe en van elk kwartier en geven een alarm als een koe speciale aandacht vereist. Dit, in combinatie met de Stockman-methode voor het observeren van koegedrag, is bij Gala Farm uiterst efficiënt gebleken. Er is een behandelruimte naast de AMR en koeien kunnen worden gesepareerd zodra ze de draaimelkstal verlaten. Behandelingen en inseminaties worden doorgaans halverwege een werkdienst uitgevoerd wanneer de medewerkers geconcentreerd zijn, en niet aan het einde van de dienst wanneer ze moe zijn en in gedachten al bijna thuis.

Als een plan vorm krijgt

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat de AMR-robots de eerste koeien op Gala Farm molken. "We begaven ons op onbekend terrein, door meer dan 300 koeien te gaan melken in een vrijwillig systeem op basis van beweiding. Inmiddels hebben we bewezen dat we met het doelmatig managen van zowel koeien als technologie in staat zijn om 600 koeien met weinig extra moeite vrijwillig te laten melken," zegt Nick Dornauf.

Zoals gepland piekte de grootte van de veestapel dit seizoen, evenals de melkgift, met rond 38 liter per koe. De dieren zijn gewend aan het robotmelken en gaan probleemloos zelf naar de draaistal. Stress onder de koeien lijkt iets van het verleden, wat zich ook wel weerspiegelt in de hoge melkkwaliteit en het lage celgetal. Daarnaast hebben onze medewerkers veel gevarieerdere werkroutines. De familie Dornauf is er trots op dat ze de motivatie van de medewerkers op al hun bedrijven hoog weten te houden, bij een minimaal personeelsverloop. De familie is van mening dat de technologie en het vrijwillig melksysteem meehelpen om in de melkveehouderij medewerkers te vinden en aan het bedrijf te binden.

Belangrijkste gegevens:

Gala Farm - Australië

Tasmanië, Australië

GROOTTE VAN DE VEESTAPEL:

570 standen

SOORT VEESTAPEL:

Koeien

MELKSYSTEEM:

Automatisch melken, Draaimelkstal, AMR

BEDRIJFSGROOTTE:

260 ha

Vergelijkbare bedrijven:

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.