Management en informatie

Effectief veestapelmanagement houdt in dat u over de juiste hulpmiddelen en processen beschikt en dat u ze kunt combineren om er zeker van te zijn dat uw koeien gezond en productief zijn.

Als u dit efficiënt uitvoert, kunt u besparen op alle gebruikelijke inseminatie-, voer- en veeartskosten, terwijl de productiviteit en melkkwaliteit stijgen.

Fijnafstemming van het bedrijfsmanagement

De managementsoftware van DeLaval vormt een intelligent systeem waarmee de verschillende aandachtsvelden van het melkproces worden gekoppeld om de bedrijfsvoering te verbeteren. Eenmaal aangesloten, registreert en verzamelt het systeem informatie die kan worden gebruikt om rapporten over de gezondheid, productiviteit, koekalendergebeurtenissen, prestaties en melkroutines op te stellen. Met deze informatie kunt u uw activiteiten verder afstemmen om de productiviteit te verhogen. 

Informatie vertalen naar productiviteit  

Een effectieve bewaking van de koeien en de melk levert veel informatie die u nodig hebt om de koegezondheid, vruchtbaarheid én melkkwaliteit te verbeteren. Uitmuntende melkmeters en koeherkenningssystemen zorgen ervoor dat sleutelinformatie direct wordt doorgegeven aan uw bedrijfsmanagementsysteem.

Informatie op het juiste moment binnen handbereik

Zodra het melken begint, kunt u in de melkput over informatie over de koe en de melk beschikken. Is er bloed aanwezig in de melk, moet de melk worden gesepareerd, is de melkstroom te laag, werkt de vacuümregeling naar behoren? Met deze informatie, en nog veel meer gegevens waarover u direct beschikt, kunt u bepalen welke acties moeten worden ondernomen, of ontvangt u automatisch aanwijzingen van het systeem over te nemen acties.

Minimaliseer het risico op verspreiding van ziektes in de veestapel

Het laatste wat u wilt is dat een zieke koe de ziekte onder de veestapel verspreidt. Door de tepelvoeringen na elke melkbeurt te spoelen, kunt u voorkomen dat tijdens het melken mastitis naar andere koeien wordt verspreid. Wanneer de klauwen van koeien bij het verlaten van de melkstal regelmatig worden behandeld en schoongemaakt, wordt het risico op klauwinfecties tot een minimum beperkt. Door beide zaken te combineren, zullen de productiviteit en levensduur van de koe toenemen.

Voeren  – de sleutel tot een verhoogde productiviteit en lagere kosten

Een geavanceerd voermanagementprogramma kan het verschil maken op uw bedrijf. Dit stelt u in staat om de gezondheid van de veestapel te verbeteren, de voerkosten te verlagen en de melkkwaliteit en -productiviteit te verhogen. Het vergt echter veel van de resources om al deze taken uit te voeren. Met Optimat kan uw voermanagementprogramma echter volledig worden geautomatiseerd. 

Kies voor zekerheid: tochtigheidswaarneming en gezondheid van de dieren

Herd Navigator is het ultieme systeem voor veehouders die hun veestapel een stap voor willen blijven. Herd Navigator vertelt u met 99% zekerheid of een koe tochtig is of last heeft van slepende melkziekte of mastitis. Het doet dit tot drie dagen voordat u dit met het blote oog aan het dier kunt merken en adviseert u over de te nemen stappen om het dier te behandelen.
Met Herd Navigator kunnen de koekalendercycli worden verkort en de kosten voor de veearts sterk worden teruggedrongen. Onderzoek heeft uitgewezen dat u met Herd Navigator tot 250 euro per jaar per koe kunt besparen.

Krijg de beschikking over een actieve vruchtbaarheidsindicator

Het gedrag van een koe vormt een belangrijke indicator van hoe ze zich voelt. Met een dynamisch activiteitmeetsysteem worden de bewegingen van individuele koeien door de hele stal gevolgd en geanalyseerd. Zodra een koe tochtig is, wordt u hierover geïnformeerd door uw bedrijfsmanagementsysteem en wordt u verzocht om de inseminatie voor te bereiden. Het systeem houdt ook in de gaten of sprake is van verminderde activiteit bij de koeien, wellicht veroorzaakt door een slechte gezondheid. U wordt dan verzocht om actie te ondernemen. 

Producten die bijdragen aan Management & Informatie

Selectiehek DSG

Voice en MOS touchscreen

DelPro Xtra:

Met de module DelPro Xtra naast DelPro staat u rechtstreeks in verbinding met de centrale database zodat u bijvoorbeeld eenvoudig I&R meldingen kunt doorgeven of een DHZ KI kunt registreren. Dit, waar u ook bent, via uw smartphone, tablet of achter de DelPro PC.

Download brochure

Contactgegevens

Pas vandaag nog Plus+ toe op uw melkveebedrijf.

Neem contact op met DeLaval voor meer informatie

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.