Producten

ALPRO® managementsysteem

ALPRO® is een compleet geïntegreerd systeem voor de controle van melkproductie op een melkveehouderijbedrijf. Elk uur, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, controleert ALPRO® het voeren, slaat de melkgegevens op en geeft directe toegang tot extensieve informatie die belangrijk is voor een succesvol management.

Het ALPRO® managementsysteem ontwikkelt zich met uw bedrijf mee en het kan voldoen aan al uw eisen met betrekking tot veemanagement, voor nu én in de toekomst.

Een van de grootste voordelen van ALPRO® is de flexibiliteit. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het investeren in een voersysteem voor de koeien. Later kunnen andere functies toegevoegd worden zoals het vastleggen van melkgiftgegevens.

Gebruikersvriendelijkheid is een ander kenmerk van het ALPRO® systeem. Omdat het zo gemakkelijk te bedienen en te begrijpen is, hoeft u geen computerexpert te zijn. Volg gewoon de volledige tekst menu’s. Alles volgt elkaar op volgens een eenvoudig patroon en het zal uw dagelijkse werk vergemakkelijken.

Dankzij bijna 20 jaar ervaring in elektronische en agrarische applicaties, zijn we erin geslaagd om een systeem te ontwikkelen met een uitstekende betrouwbaarheid. Zonder in technische details te treden zijn de elektronische onderdelen van ALPRO® goed beschermd tegen elektrische storingen, vochtigheid en agressieve stoffen. Dit zijn belangrijke factoren bij het kiezen van een systeem dat het grootste gedeelte van de productie zal controleren voor de komende jaren.

ALPRO® maakt geavanceerd koppelmanagement mogelijk. Een koekalender betekent dat u in staat bent om de koe te volgen tijdens de opfok- en lactatiecyclus. Het informeert u wanneer de koe tochtig is, wanneer de drachtigheidscontrole plaats moet vinden enz. Alles is gemakkelijk gepresenteerd op een actielijst die u verteld waar u gedurende de dag op moet letten.

De ALPRO® processor kan gekoppeld worden aan uw computer. Van daaruit kunt u het systeem bedienen met een op windows gebaseerde gebruikersverbinding, zodat u kunt communiceren met andere management software.

Terug naar boven

Het werken met de computer verbetert uw rentabiliteit stap voor stap, omdat u in staat bent om:

 • De hoeveelheid voer te verhogen en de koe op het juiste moment voor te bereiden op de afkalfperiode
 • De voeropname zo snel mogelijk na afkalven te verhogen en de koe voor te bereiden op een maximum productie
 • Te voeren naar melkgift en kostenbeheersing tijdens de lactatie. Nieuwe voerrantsoenen kunnen berekend worden op basis van melkproductie en ingeprogrammeerde voertabellen
 • De fokresultaten te verbeteren en de tussenkalftijd te verkleinen
 • Direct te reageren als de productie daalt en daarvan de reden en mogelijke oplossing te vinden
 • Winstberekeningen te maken met verhoudingen ruwvoer : krachtvoer, maar ook voer : melk verhoudingen (erg nuttig als basis voor managementbeslissingen)
 • Alle belangrijke data te printen op lijstformaat zodat u een belangrijk management hulpmiddel in handen heeft
 • En als laatste, maar zeker niet als minste: ALPRO® helpt u om meer werk te doen in minder uren. De tijd die u bespaart kunt u voor andere belangrijke taken gebruiken en het geeft u meer tijd voor belangrijke planningen en opvolgingen.

ALPRO® voerfuncties

De filosofie bij DeLaval is dat een voersysteem ontworpen moet zijn om de koeien tegemoet te komen en niet andersom. Op deze manier kan het voeren op een zeer effectieve manier gebeuren waardoor de koe gezonder zal zijn en de juiste condities voor rentabiliteit worden gecreëerd. 

Voerstation

Per station kunnen tot 4 verschillende voersoorten worden verstrekt, terwijl het systeem 8 verschillende voersoorten kan berekenen.

Het continue doseersysteem is uniek en duidelijk een van de belangrijkste voordelen van het ALPRO® voersysteem. Ongeacht het aantal voersoorten, zal het systeem het voer verdelen volgens de ingeprogrammeerde snelheid, aangepast aan de vreetsnelheid van de koe. De bedoeling is dat er nooit voer achter blijft in de voerbak als de koe het station verlaat, waardoor andere koeien niet geprikkeld worden om te proberen de koe uit het station te duwen en haar voer te stelen. Dit voorkomt stress en agressie onder de veestapel.

Terug naar boven

Het systeem past de doseersnelheid aan voor elke voersoort zodat de samenstelling altijd constant is voor elk individueel dier.

De doseersnelheid van het voer kan ook individueel worden aangepast om de capaciteit van het voerstation te optimaliseren.

"Spaarsysteem"

Met het unieke DeLaval spaarsysteem van ALPRO®, wordt het dagelijkse rantsoen verdeeld over veel voerbeurten. De hoeveelheid beschikbaar voer op een bepaald moment is gerelateerd aan de tijd die verstreken is tijdens het laatste bezoek. Om te voorkomen dat koeien overvoerd worden, te vaak het station bezoeken en te veel voer opsparen zijn er bepaalde limieten vastgelegd in het systeem.

Een voorbeeld ter illustratie

Een druppelende kraan zorgt voor continue toegang tot water. Hoeveel je drinkt hangt af van hoe vaak je het glas leegt

Hoeveel water je per dag krijgt is voorgeprogrammeerd door de snelheid waarmee de kraan druppelt en als je te lang weg blijft zal het glas vol raken en overstromen.

Het ALPRO® voerprogramma werkt op dezelfde manier maar de koeien krijgen natuurlijk krachtvoer in plaats van water.

Het ALPRO® spaarsysteem is een voortdurend proces. Er zijn geen hardnekkige start of stopmomenten waarop het voer beschikbaar/onbeschikbaar wordt voor de dieren. Zelfs overdag kan niets de continuïteit van het ALPRO® voersysteem en de gegevensopslag van de voeropname verstoren.

Terug naar boven

Dit voerprincipe stelt koeien in staat om hun eigen instinct te volgen en te beslissen wanneer zij het voerstation willen bezoeken. Het resultaat is geen “spitsuur” bij het voerstation, hogere capaciteit van het voerstation en rustige dieren die zich op een natuurlijke manier gedragen.

 • Er blijft geen voer liggen in de voerbak als de dieren het station verlaten; hierdoor is er geen reden voor de andere koeien om dieren die aan het vreten zijn uit het station te stoten
 • Individueel gedoseerde porties geven een hogere capaciteit per station
 • De verschillende voersoorten worden proportioneel verdeeld
 • Rustigere koeien die zich op een natuurlijke manier gedragen
 • Hoge capaciteit (aantal koeien) per voerstation

Krachtvoer voeren in de melkstal

Voerautomaten kunnen worden gekoppeld aan het systeem zodat het automatisch voeren in de melkstal vergemakkelijkt wordt. Als het systeem ook gelinkt is aan automatische koeherkenning, kan de veehouder zijn tijd besteden aan het melken en krijgt elke koe de gewenste hoeveelheid krachtvoer.

Het ALPRO® systeem houdt alle voeropnames bij, de informatie kan op het scherm worden bekeken of uitgeprint. Voor meer accurate analyses kan ALPRO® de hoeveelheid bepalen van het krachtvoer per koe of voor de hele veestapel.

Voerwagens, Feed Car Compact

Voerwagens die langs een rail geleid worden kunnen goed worden gebruikt in grupstallen om verschillende keren per dag (tot 10 keer) automatisch krachtvoer te voeren. Zoals eerder aangegeven, geeft het voeren van krachtvoer verdeeld over meerdere porties per dag een stabielere pH-waarde in de pens. Dit verbetert de benutting van het voer, de diergezondheid en het zorgt voor een hogere productie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de melkproductie kan oplopen tot 5% of meer als het krachtvoer wordt verdeeld over 6 porties per dag in plaats van 2 porties per dag. In het assortiment van DeLaval zijn meerdere voerwagens opgenomen.

Alle voerwagens kunnen worden geleverd voor gebruik met een aparte computer of in versies die bestuurd kunnen worden door het ALPRO® systeem.

Terug naar boven

Belangrijke voordelen van een voerwagen

 • Minder werk
 • Betere benutting van de tijd. De veehouder kan meer tijd besteden aan het verbeteren van het koppelmanagement in plaats van te moeten voeren
 • Geen persoonlijke invloed. Rantsoenen zijn altijd hetzelfde, ongeacht de persoon die ermee werkt
 • Gezondere dieren. Minder kans op stofwisselingsziektes
 • Hogere melkopbrengst door betere benutting van het voer
 • Lagere voerkosten. Exacte voerverdeling zal in de meeste gevallen overvoeren verminderen

Kalverdrinkautomaten

Een kalverdrinkautomaat voert de kalveren automatisch melk via een kunstmatige speen. Hierdoor worden ze biologisch gezien op de juiste manier gevoerd, net alsof ze bij hun eigen moeder zouden drinken. Het rantsoen kan overeenkomstig de groei geleidelijk worden verhoogd. En als het kalf gespeend moet worden wordt het geleidelijk verlaagd.

De kalverdrinkautomaat bespaart zowel melk als arbeid. Met deze automaat bent u niet langer gebonden aan strakke voertijden en hoeft u niet meer twee keer per dag de zware emmers te tillen en schoon te maken.

Ook vergemakkelijkt de kalverdrinkautomaat de cruciale individuele periode en de verandering van kalf tot herkauwer verloopt rustig zonder dat de groei verstoord wordt.

Een krachtvoerstation helpt de kalveren om zich te ontwikkelen tot herkauwer en het bespaart kosten door op melkpoeder te besparen.

Kalverdrinkautomaten van DeLaval worden verkocht in verschillende ontwerpen en kunnen melkpoeder gemengd met water, verse melk of zure melk voeren. De kalverdrinkautomaten kunnen worden geleverd als op zichzelf staande units of ze kunnen worden gekoppeld aan het ALPRO® systeem.

Grootste voordelen van een kalverdrinkautomaat

 • Minder werk. Geen vaste voertijden en zwaar werk meer
 • Verminderde voerkosten
 • De melk wordt altijd vers en op de juiste temperatuur verstrekt wat optimaal is voor de voerbenutting en de diergezondheid
 • Groepshuisvesting geeft kalveren de kans om meer natuurlijk gedrag te vertonen en het zorgt voor beter dierlijk welzijn
 • Continue controle op voeropname en gezondheid
 • De dieren gaan eerder hooi en krachtvoer vreten. Het ontwikkelingsproces van kalf tot herkauwer wordt versneld zonder groeiverstoringen
 • Het wordt gemakkelijker om alle ruimte in de gebouwen te benutten en de inrichting wordt flexibeler. Ook de totale gebouw- en inrichtingskosten kunnen worden verminderd.

DeLaval voermengwagens

DeLaval voermengwagens werken volgens een bekend principe met drie vijzels. Deze zorgen ervoor dat er een homogene mix van de verschillende voersoorten ontstaat. De hoofdvijzel is uitgerust met speciale messen die het lange materiaal, stro of hooi, gemakkelijk kunnen snijden en de voersoorten mengen tot een egaal mengsel. Het vullen van de wagen wordt gewoonlijk gedaan met een voorlader of transportvijzels om bijvoorbeeld graan en krachtvoer vanuit silo’s toe te voegen.

Terug naar boven

Als optie kan een voermengwagen geleverd worden met frees die het mogelijk maakt om gemakkelijk voer uit sleufsilo’s in de wagen te frezen.

Als de voergang geschikt is om over te rijden, is het aan te bevelen om het rantsoen direct vanuit de voerwagen te verdelen aan de koeien of vaarzen. Als dit niet mogelijk is kunnen kleinere voerwagens worden gebruikt. Met een voermengwagen kun je goedkope voersoorten benutten en bijproducten zoals bierbostel, raap, melasse enz.

Het voeren van een gemengd rantsoen (TMR) kan de voeropname verhogen en het risico op (slepende) melkziekte verlagen.

Het opslaan van melkgiftgegevens

Het maakt niet uit welk voersysteem u kiest, om op de meest correcte en optimale manier te kunnen voeren is het van groot belang om de melkproductie van elke koe te kennen en te weten wat de variaties zijn van dag tot dag.

Een DeLaval melkmeter in de melkstal geeft u de mogelijkheid om de exacte melkgift van elke koe te meten. De melk wordt gemeten met grote nauwkeurigheid en de data wordt omgezet en opgeslagen in het ALPRO® systeem.

Deze gegevens kunnen later worden bekeken en bewerkt zodat ze een goede basis vormen voor uw beslissingen met betrekking op het voerproces en het koppelmanagement.

In grupstallen verstrekt de melkmeter op de DeLaval melkeenheden u waardevolle informatie en tegelijkertijd controleert hij het hele melkproces.

Voordelen van het opslaan van melkgiftgegevens

 • Het voeren kan worden aangepast aan de melkgift. Als de koe geleidelijk minder gaat produceren, worden de krachtvoerverhoudingen verminderd om voer te besparen en te voorkomen dat de koeien vervetten
 • Plotselinge dalingen in de productie kunnen vroegtijdig worden ontdekt en gecorrigeerd om zo productieverlies te minimaliseren. Berekening vindt plaats op basis van een meerdaags gemiddelde
 • De melkgift wordt elke dag gecontroleerd. De productie van hoogproductieve koeien varieert tot 6% per dag. Als de gegevens worden genoteerd op een dag dat de productie laag is, kan de koe worden onderschat en in het ergste geval krijgt ze niet het voer dat ze nodig heeft om de productie op pijl te kunnen houden

Water

De DeLaval drinkbakken zijn hygiënisch, hebben een groot oppervlak en een hoge waterstroom. Dit alles om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het natuurlijke drinkgedrag van de koe.

Terug naar boven

Als je verschillende waterbakken met elkaar vergelijkt, moet je extra aandacht schenken aan drinkoppervlak en het drukventiel. Koeien drinken graag van grote, kalme oppervlakken. Daarom is de grootte van de bak belangrijk. De drinkbakken van DeLaval hebben een groot drinkoppervlak, speciaal geschikt voor melkkoeien. Het drukventiel moet een rustige waterstroom geven, maar wel op een hoge stroomsnelheid. De drukventielen in de DeLaval waterbakken zijn gemaakt om aan al deze voorwaarden te voldoen.

De ideale situatie is één drinkbak per koe. Onderzoek heeft uitgewezen dat als er meerdere koeien uit een waterbak moeten drinken, de dominante koeien vaker en meer water drinken. Dit zorgt er ook voor dat ze meer melk produceren (Andersson 1984). In ligboxenstallen moeten de waterbakken geplaatst worden tegenover de voerplek. De behoefte aan water is het grootst als de dieren eten of hebben gegeten.

Drinkbakken
In een ligboxenstal is het van belang dat water gemakkelijk beschikbaar is en dat er voldoende drinkbakken aanwezig zijn. De bakken moeten op de juiste plek bevestigd worden om te voorkomen dat er vuil en mest in het drinkwater komt.

De geïsoleerde drinkbak van DeLaval heeft een dikke isolatielaag die het water koel en vers houdt onder warme omstandigheden en de watertemperatuur op pijl houdt onder koude omstandigheden. De bak moet worden bevestigd op een speciale betonnen ondergrond om te voorkomen dat vuil en mest in het water komt.

De roestvrijstalen drinkbak is een goede oplossing voor ligboxenstallen. Het grootste voordeel is dat de bak gemakkelijk schoon te maken is.

Weidebakken
Bij weidebakken moet speciale aandacht worden geschonken aan de hygiënische kwaliteit van het water. Koeien zijn gevoeliger voor slecht water dan mensen. Daarom is het van belang dat ze in het weiland water van dezelfde kwaliteit krijgen als op stal. Het water moet uit een verse bron komen en de bakken moeten zo ontworpen zijn dat ze bacteriegroei zoveel mogelijk tegengaan.

Temperaturen in de weide zijn vaak hoog en zeer geschikt voor bacteriën om in te groeien. De Oasis waterbakken zijn wederom een perfecte oplossing. Ze houden het water koel, zelfs bij hoge temperaturen. De watervoorziening met 6 waterbakken verzekert toegang tot vers water in het weiland. Het is tevens eenvoudig verplaatsbaar als de koeien naar een andere weide gaan.

Voedingssupplementen

De voedingssupplementen van DeLaval helpen bij het verbeteren van de prestaties en houden de gezondheid van de veestapel op peil.

Feedtech® elektrolyten

Als een kalf diarree krijgt moet het direct worden behandeld met Feedtech® elektrolyten. Dit product is zorgvuldig geselecteerd om de optimale voordelen van de behandeling van kalverdiarree te garanderen.

 • Kalium en natrium, om op een effectieve manier de verloren elektrolyten te vervangen
 • Dextrose, om het kalf energie te geven
 • Poly-sachariden, een gel-achtige suspensie die de diarree binnen 24 uur stopt en schadelijke bacteriën absorbeert in de darmen/buik
 • Vitamine B, kalveren kunnen zelf geen vitamine B produceren. Voordat ze herkauwer zijn krijgen ze vitamines binnen via de moedermelk, wat ze niet kunnen drinken als ze diarree hebben

Feedtech® kuilvoer

Feedtech® kuilvoer is een unieke combinatie van melkzuurbacteriën geselecteerd uit gras en specifieke enzymen. Het kan gebruikt worden op verse en ingekuilde gewassen en op gewassen die in balen zijn geperst bij veel verschillende weersomstandigheden.

Terug naar boven

Melkzuurbacteriën

Feedtech® kuilvoer bevat vier bacteriestammen die zorgvuldig onderzocht, geïdentificeerd en geselecteerd zijn op hun eigenschappen om de kwaliteit van het kuilvoer te kunnen verbeteren. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de suikers in het gewas snel omgezet worden in melkzuur. Het resultaat is een snelle daling van de pH-waarde naar een laag niveau. Feedtech® kuilvoer voegt een miljoen van deze bacteriën toe aan elke gram kuilvoer wat het mogelijk maakt totale controle te krijgen over ongewenste, natuurlijk voorkomende bacteriën. De groei van bederfelijke organismen, zoals schimmels, gisten en Clostridia, die sporen kunnen vormen, stinkende ammoniak en boterzuur is daardoor uitgesloten.

Enzymen
De enzymen in Feedtech® kuilvoer breken complexe suikers, zoals cellulose en zetmeel van vezels, af tot simpele suikers voor de melkzuurbacteriën. Enzymen zijn een belangrijke toevoeging voor de kuilvoerfermentatie, vooral bij natte grasgewassen met weinig suiker en voedingsstoffen. Het is de selectieve omzetting van vezels die de prestaties van het dier verbeteren.

Verbeterde dierprestaties
Onderzoek met dieren door verschillende agrarische instituten heeft duidelijk de voordelen van Feedtech® kuilvoer uitgewezen. De verteerbaarheid van kuilvoer is een maatstaf voor de beschikbaarheid van bepaalde voedingsstoffen, zoals ruw eiwit en organische stof, die kunnen worden benut door het dier. Hogere energiewaarden betekenen betere presentaties van de dieren. Kuilvoer dat behandeld is met Feedtech® kuilvoer heeft duidelijk uitgewezen een hogere voedingswaarde te hebben dan onbehandeld kuilvoer en kuilvoer behandeld met mierezuur. 

Vrijwillige voeropname
Vrijwillige voeropname heeft te maken met de smakelijkheid van het voer. Feedtech® kuilvoer is zeer smakelijk. Dit resulteert in betere benutting van het voer en garandeert een efficiënte verbetering in gewichtstoename.

Feedtech® kuilvoer:

 • vormt een belangrijk onderdeel van goed algemeen kuilvoermanagement
 • is een unieke combinatie van weide specifieke melkzuurbacteriën en enzymen
 • is veilig in gebruik
 • is gemakkelijk toe te dienen
 • is geschikt voor het behandelen van verse, ingekuilde en in balen geperste gewassen zoals grassen, maïs, alfalfa en klaver.

Terug naar boven

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.