Voeren

Naarmate de genetische kwaliteit van koeien verbetert, worden voer en voerstrategieën steeds belangrijker.

Een goed voerregime is de basis voor een winstgevend melkveehouderijbedrijf. Voerproducten vormen in veehouderijen bovendien de grootste kostenpost. De juiste balans tussen de voordelen en de kosten van hoogwaardige voerproducten, maakt het voeren tot een uitdaging voor de melkveehouder. In dit boekje willen we onze kennis op dit gebied delen met anderen, zowel met medewerkers van DeLaval als met onze klanten over de hele wereld. 

Ondanks alle toegankelijke informatie uit onderzoeken en resultaten van experimenten, blijft voeren door de complexiteit van het spijsverteringsstelsel van de koe eerder een kunst dan exacte wetenschap.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.