5. De zorg voor uw koeien

Automatisch voetbad

Verzorg uw dieren goed en houd uw veestapel gezond

Als uw dieren optimaal gezond zijn, is dat gunstig voor de productiviteit, melkkwaliteit en winstgevendheid.

De productie van melk van topkwaliteit is maar één onderdeel in het totale proces van succesvolle melkwinning. Wij helpen u bij het gezond houden van elke afzonderlijke koe met een groot aantal hulpmiddelen voor veiligheid, hygiëne en reiniging, om zo het comfort van de veestapel te verhogen en aanzienlijk te snijden in de kosten voor reiniging, waterverbruik en veevoer.


DeLaval automatisch voetbad AFB1000

Voorkomen is beter dan genezen, koeien met gezonde klauwen voelen zich fijner. Automatiseer de routinematige klauwverzorging op uw bedrijf voor optimale resultaten: laat uw dieren eerst baden in DeLaval HC40-klauwreiniger, gevolgd door een ontsmettingsbad met 4Hooves.  

Mestrobot RS250

Een mestrobot die de roostervloer schoonmaakt en zo bijdraagt aan een betere hygiëne en klauwgezondheid. Volautomatisch reinigen van roostervloeren met een geïntegreerd koeveiligheidssysteem.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.