2. Voeren

Man close to statíonery mixer

Voer zoals het hoort en geef minder geld uit voor meer melk.

Hoe beter uw voederconversie, hoe hoger uw rendement.

Een koe die in optimale conditie verkeert betekent pure winst. Daarom biedt DeLaval voeroplossingen die per saldo meer opleveren, door de juiste voerverstrekking op het juiste tijdstip.

Het eindresultaat zijn verbeteringen in de diergezondheid, voortplanting, productiviteit en dus in uw bedrijfsrendement.


DeLaval Optimat-systeem 

Automatische voerverstrekking maakt van een tijdrovend karwei een tijdsbesparend proces dat winst oplevert. Optimaal voeren verhoogt de melkgift en houdt de gezondheid van de veestapel op peil, terwijl daarmee tegelijk ook de voerkosten worden teruggebracht. Sluit het systeem aan op managementsoftware voor totale automatisering.

DeLaval voerwagen FS1600 

Meer winst door veestapelmanagement; minder tijd kwijt aan handmatig voeren. Automatische voerdistributiewagens voeren de koeien elke dag op hetzelfde tijdstip, met een zeer grote precisie. Geschikt voor alle TMR-voersamenstellingen.

DeLaval kalverdrinkautomaat CF150X

Technologie die kalveren voert en waarmee veehouderijen kunnen groeien. Een uitermate winstgevende investering voor alle bedrijven, die meteen leidt tot betere gezondheid bij kalveren, arbeidsbesparing en een potentieel hogere toekomstige melkgift.

DeLaval kalverdrinkautomaat CF1000

Nieuwe technologie die garandeert dat elke generatie kalveren steeds weer de beste start maakt. Automatische kalverdrinkautomaat waarvan de werking wordt geregeld door de managementsystemen van DeLaval. De CF1000 wordt aangesloten op maximaal vier drinkstations en kan minstens 80 kalveren voeren.

Verticale stationaire menger VSM van DeLaval

Automatische voerverstrekking maakt van een tijdrovend karwei een tijdsbesparend proces dat winst oplevert. Optimaal voeren verhoogt de melkgift en houdt de gezondheid van de veestapel op peil, terwijl daarmee tegelijk ook de voerkosten worden teruggebracht. Sluit het systeem aan op managementsoftware voor totale automatisering.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.