1. Het management van uw veestapel

Herd Navigator, a tool for managing your herd

Grijp in en ken uw veestapel door en door

Hoe meer u weet over uw veestapel, hoe beter u de winstgevendheid van uw bedrijf kunt verhogen.

Bij alles wat u als veehouder onderneemt, ontkomt u niet aan de noodzaak om uw veestapel efficiënt te managen, als een hulpbron die productief en rendabel moet zijn.


Herd Navigator™

Laat giswerk achterwege bij uw besluitvorming en verbeter uw bedrijfsresultaat en winstgevendheid. De potentiële winsttoename bedraagt netto 250-350 euro per koe per jaar. De tochtigheidswaarneming is minstens 95 %. Proactieve detectie van mastitis en slepende melkziekte. 

VMS met Herd Navigator™

Breid VMS uit met proactieve analyse en zie onmiddellijk resultaat. Een uitermate winstgevende investering voor alle bedrijven, die meteen leidt tot betere gezondheid bij kalveren, arbeidsbesparing en een potentieel hogere toekomstige melkgift. 

VMS met DeLaval online celgetalmeter (OCC)

Het exacte celgetal weten leidt tot een meer winstgevende melkproductie. DeLaval OCC geeft u een zodanig niveau aan kennis en controle dat u acute mastitis direct herkent en subklinische gevallen nauwgezet in de gaten kunt houden. 

HD Champion Parallel met Herd Navigator™

Combineer een hardwerkende kampioen met een prijzen winnende navigator. Een robuuste melkstal ontworpen voor 24/7 gebruik in combinatie met Herd Navigator™ voor bedrijfsmatige analyses. Dat is een relatie die niet stuk kan.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.